Forum Nowoczesnego Samorządu 2013

Forum Nowoczesnego Samorządu

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe   V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013 3 grudnia 2013, Warszawa, Hotel Gromada  Wśród prelegentów i panelistów będą m.in.:Jan KozłowskiPoseł do Parlamentu Europejskiego - Komisja Budżetowa oraz Komisja Zatrudnienia i Spraw SocjalnychElżbieta Chojna-Duch - Członek Rady Polityki PieniężnejPaweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RegionalnegoMarek Szczepanik - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościMarek Sowa - Przewodniczący Komisji Finansów Związku Województw RPDanuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii PolskichMarek Olszewski - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RPRyszard LorekPrezes Zarządu SGB Banku S.A.Tomasz Mironczuk - Prezes zarządu Banku BPS, Przewodniczący Rady Związku Banków PolskichKrzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków PolskichW ostatnich latach polskie samorządy zainwestowały niebagatelną kwotę kilkaset mld zł. To dobra wiadomość. Samorządowcy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z 2010 roku wiele samorządów już w bieżącym roku może przekroczyć ustawową barierę zadłużenia 60% przychodów. W efekcie wiele projektów może zostać niezrealizowanych. Mogą stracić na tym gminy i miasta, ale i cała gospodarka. Aby planować pozyskanie dofinansowania, samorządy muszą weryfikować strategię rozwoju pod względem możliwości realizacji przyszłych inwestycji. Samorządy stanęły także przed istotną zmianą nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, gdzie nie będzie tak dużych środków finansowych na inwestycje w JST niż obecnie. Samorządowcy już dziś powinni poznać wymagania unijne i krajowe związane z przyszłą perspektywą, by lepiej przygotować się do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.   Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk naukowych. Prosimy jedynie o potwierdzenie przybycia - formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony.   Patronaty nad konferencją objąły m.in.:Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP.  Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program wydarzenia (istnieje jeszcze możliwość modyfikacji w zakresie rekomendowanej problematyki). Forum będzie składać się z części inauguracyjnej (dla wszystkich słuchaczy), a także trzech równoległych ścieżek tematycznych: Sesja inauguracyjna: Janusz Lewandowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego - Nagranie wystąpienia zrealizowane w Brukseli specjalnie dla gości Forum Nowoczesnego Samorządu 2013. 1. Miasto nowoczesne i przyjazne Czy miasto może być inteligentnym centrum rozwoju? Przestrzenią przyjazną mieszkańcom i przedsiębiorcom? Czy potrafimy zintegrować nowoczesne technologie w taki sposób, by przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców, nie generując niebotycznych kosztów? Około 5% światowej działalności gospodarczej jest generowane przez zamówienia publiczne w miastach. Metropolie takie jak San Francisco przodują w innowacji, jednak takie podejście należy do rzadkości. Czy samorządy lokalne potrafią efektywnie rozwiązywać problemy swoich społeczności, poszukując prostych, długofalowych rozwiązań problemów? Tak, ale miasta i ich mieszkańcy muszą się otworzyć na nowy rodzaj współpracy, wyzbyć utartych schematów i złych nawyków. 2. Województwo europejskie Europejski Rok Obywateli 2013 upływa pod znakiem promowania dialogu wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. Co to oznacza dla samorządów lokalnych? Czy mieszkańcy powinni współdecydować o inwestycjach w swoich społecznościach? Upływający rok jest także okresem intensywnego planowania budżetowego. Co dalej z rozwojem cyfrowym w regionach? Czy JST otrzymają wsparcie w ramach projektów makroregionalnych? Jak zachęcać inwestorów do lokowania na naszym terenie? 3. Finansowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego  Jednostki samorządu terytorialnego permanentnie potrzebują finansowania, zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnego. Najlepsza nawet strategia rozwoju może zakończyć się fiaskiem, jeśli samorządy nie zorganizują, we współpracy z instytucjami finansowymi, odpowiedniego i terminowego dostępu do środków finansowych. Dotychczas JST należały do ulubionych klientów banków. Tymczasem otoczenie prawne ulega zmianom na niekorzyść JST. Sukcesywnie powstają kolejne regulacje ograniczające możliwość samodzielnego zarządzania finansami przez samorząd terytorialny. Z drugiej strony pojawiają się szanse i wyzwania dla JST, jakie niosą za sobą nowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  4. Jak zarządzać oświatą, by nasze dzieci i wnuki miały szansę się przebić? Finansowanie oświaty generuje strukturalnie niedobory w gminnych budżetach. Wynika to m.in. z faktu, że tzw. subwencja oświatowa pokrywa jedynie 80 % bieżących kosztów realizacji tego zadania, nie pozwalając na finansowanie remontów oraz inwestycji w tym obszarze. Jednocześnie, niż demograficzny sprawia, że istniejąca baza generująca wysokie koszty stałe jest ponad normatywna w stosunku do realnych potrzeb. Potrzeba zharmonizowania obecnych potrzeb i potencjałów z możliwościami finansowymi to element decydujący dla przyszłych perspektyw rozwoju, w tym awansu poprzez edukację. W różnych obszarach gminy wdrażają rozwiązania organizacyjne, finansowe oraz motywacyjne, zmierzające do rozwiązania tej kwestii. Podczas forum, na które zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedsiębiorstw komunalnych zastanowimy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami. Do udziału w Forum Nowoczesnego Samorządu zapraszamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych).   Program:Pobierz szczegółowy program  Kontakt: Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk bankowych i naukowych, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji miejsc. Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji lub współpracą sponsoringową, prosimy o kontakt z organizatorami: reklama@wydawnictwocpb.pl.

Tyle państwa, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe   V Forum Nowoczesnego Samorządu 2013 3 grudnia 2013, Warszawa, Hotel Gromada  Wśród prelegentów i panelistów będą m.in.:Jan KozłowskiPoseł do Parlamentu Europejskiego - Komisja Budżetowa oraz Komisja Zatrudnienia i Spraw SocjalnychElżbieta Chojna-Duch - Członek Rady Polityki PieniężnejPaweł Orłowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RegionalnegoMarek Szczepanik - Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościMarek Sowa - Przewodniczący Komisji Finansów Związku Województw RPDanuta Kamińska - Przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii PolskichMarek Olszewski - Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RPRyszard LorekPrezes Zarządu SGB Banku S.A.Tomasz Mironczuk - Prezes zarządu Banku BPS, Przewodniczący Rady Związku Banków PolskichKrzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków PolskichW ostatnich latach polskie samorządy zainwestowały niebagatelną kwotę kilkaset mld zł. To dobra wiadomość. Samorządowcy nie mają jednak powodów do zadowolenia. Po zmianie Rozporządzenia Ministra Finansów z 2010 roku wiele samorządów już w bieżącym roku może przekroczyć ustawową barierę zadłużenia 60% przychodów. W efekcie wiele projektów może zostać niezrealizowanych. Mogą stracić na tym gminy i miasta, ale i cała gospodarka. Aby planować pozyskanie dofinansowania, samorządy muszą weryfikować strategię rozwoju pod względem możliwości realizacji przyszłych inwestycji. Samorządy stanęły także przed istotną zmianą nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, gdzie nie będzie tak dużych środków finansowych na inwestycje w JST niż obecnie. Samorządowcy już dziś powinni poznać wymagania unijne i krajowe związane z przyszłą perspektywą, by lepiej przygotować się do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.   Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk naukowych. Prosimy jedynie o potwierdzenie przybycia - formularz rejestracyjny znajduje się na dole strony.   Patronaty nad konferencją objąły m.in.:Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP.  Poniżej przedstawiamy Państwu ramowy program wydarzenia (istnieje jeszcze możliwość modyfikacji w zakresie rekomendowanej problematyki). Forum będzie składać się z części inauguracyjnej (dla wszystkich słuchaczy), a także trzech równoległych ścieżek tematycznych: Sesja inauguracyjna: Janusz Lewandowski, Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego - Nagranie wystąpienia zrealizowane w Brukseli specjalnie dla gości Forum Nowoczesnego Samorządu 2013. 1. Miasto nowoczesne i przyjazne Czy miasto może być inteligentnym centrum rozwoju? Przestrzenią przyjazną mieszkańcom i przedsiębiorcom? Czy potrafimy zintegrować nowoczesne technologie w taki sposób, by przyczyniały się do poprawy jakości życia mieszkańców, nie generując niebotycznych kosztów? Około 5% światowej działalności gospodarczej jest generowane przez zamówienia publiczne w miastach. Metropolie takie jak San Francisco przodują w innowacji, jednak takie podejście należy do rzadkości. Czy samorządy lokalne potrafią efektywnie rozwiązywać problemy swoich społeczności, poszukując prostych, długofalowych rozwiązań problemów? Tak, ale miasta i ich mieszkańcy muszą się otworzyć na nowy rodzaj współpracy, wyzbyć utartych schematów i złych nawyków. 2. Województwo europejskie Europejski Rok Obywateli 2013 upływa pod znakiem promowania dialogu wszystkich szczebli rządu ze społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami. Co to oznacza dla samorządów lokalnych? Czy mieszkańcy powinni współdecydować o inwestycjach w swoich społecznościach? Upływający rok jest także okresem intensywnego planowania budżetowego. Co dalej z rozwojem cyfrowym w regionach? Czy JST otrzymają wsparcie w ramach projektów makroregionalnych? Jak zachęcać inwestorów do lokowania na naszym terenie? 3. Finansowanie rozwoju gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego  Jednostki samorządu terytorialnego permanentnie potrzebują finansowania, zarówno działalności bieżącej, jak i inwestycyjnego. Najlepsza nawet strategia rozwoju może zakończyć się fiaskiem, jeśli samorządy nie zorganizują, we współpracy z instytucjami finansowymi, odpowiedniego i terminowego dostępu do środków finansowych. Dotychczas JST należały do ulubionych klientów banków. Tymczasem otoczenie prawne ulega zmianom na niekorzyść JST. Sukcesywnie powstają kolejne regulacje ograniczające możliwość samodzielnego zarządzania finansami przez samorząd terytorialny. Z drugiej strony pojawiają się szanse i wyzwania dla JST, jakie niosą za sobą nowe programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.  4. Jak zarządzać oświatą, by nasze dzieci i wnuki miały szansę się przebić? Finansowanie oświaty generuje strukturalnie niedobory w gminnych budżetach. Wynika to m.in. z faktu, że tzw. subwencja oświatowa pokrywa jedynie 80 % bieżących kosztów realizacji tego zadania, nie pozwalając na finansowanie remontów oraz inwestycji w tym obszarze. Jednocześnie, niż demograficzny sprawia, że istniejąca baza generująca wysokie koszty stałe jest ponad normatywna w stosunku do realnych potrzeb. Potrzeba zharmonizowania obecnych potrzeb i potencjałów z możliwościami finansowymi to element decydujący dla przyszłych perspektyw rozwoju, w tym awansu poprzez edukację. W różnych obszarach gminy wdrażają rozwiązania organizacyjne, finansowe oraz motywacyjne, zmierzające do rozwiązania tej kwestii. Podczas forum, na które zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce oraz przedsiębiorstw komunalnych zastanowimy się, jakie wyzwania stoją przed jednostkami samorządu terytorialnego, a także jakie rozwiązania usprawnią rozwój i zarządzanie ich finansami. Do udziału w Forum Nowoczesnego Samorządu zapraszamy prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz osoby ściśle powiązane z funkcjonowaniem samorządów (np. skarbników, naczelników ds. funduszy unijnych).   Program:Pobierz szczegółowy program  Kontakt: Uczestnictwo w FNS jest bezpłatne dla przedstawicieli samorządów oraz środowisk bankowych i naukowych, którzy dokonali wcześniejszej rejestracji miejsc. Przedstawicieli firm komercyjnych - dostawców produktów i usług, jak również usług doradczych - zainteresowanych udziałem w konferencji lub współpracą sponsoringową, prosimy o kontakt z organizatorami: reklama@wydawnictwocpb.pl.

Udostępnij artykuł: