Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015 – prezentacje

Aktualności

Przedstawiamy Państwu część prezentacji z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015, które odbyło się w dniach 19-20 maja 2015 w Warszawie.

Przedstawiamy Państwu część prezentacji z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015, które odbyło się w dniach 19-20 maja 2015 w Warszawie.

Otwarcie konferencji

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2015:

Wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych w opinii zrzeszeń banków spółdzielczych

  • Prezentacja - Paweł Masadyński, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A.
  • Prezentacja - Dariusz Olkiewicz, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

SESJA I - Analiza ryzyka teleinformatycznego - nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami

SESJA II - Nowości w ofercie technologicznej dla bankowości spółdzielczej

SESJA III - Rozwiązania mobilne w bankowości spółdzielczej

SESJA IV - Nowy wzór dowodu osobistego - konsekwencje w działalności banków

Wystąpienie specjalne - prof. Jarogniew Rykowski, UE w Poznaniu

SESJA V - Centrum usług wspólnych dla banków spółdzielczych - wizja bezpieczeństwo i modele finansowe

Udostępnij artykuł: