Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Bankowość spółdzielcza – razem czy osobno?

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

11 mln zł rocznie tracą polskie banki spółdzielcze na wyłudzone kredyty. Nie jest to kwota szokująca na tle całego rynku finansowego, jednak ryzyko z roku na rok staje się coraz większe. Odpowiedzią na to zagrożenie może być przystępowanie do usług wspólnych w ramach zrzeszeń.

11 mln zł rocznie tracą polskie banki spółdzielcze na wyłudzone kredyty. Nie jest to kwota szokująca na tle całego rynku finansowego, jednak ryzyko z roku na rok staje się coraz większe. Odpowiedzią na to zagrożenie może być przystępowanie do usług wspólnych w ramach zrzeszeń.

Na razie skala wyłudzeń w bankach spółdzielczych jest niemal symboliczna, ponieważ w minionym roku wyniosła 11 mln zł #ForumTechnologiiBS

Choć opinie spółdzielców nie są jednoznaczne, bowiem wielu z nich jest w stanie podać przykłady, gdy wdrożenie zrzeszeniowe nie spełniało oczekiwań banków i klientów, to jednak z dyskusji towarzyszącej Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej wynika, że w przypadku usług kluczowych, związanych przede wszystkim z bezpieczeństwem, usługi wspólne są biznesową koniecznością.

Rynek się centralizuje

– Korzystanie z usługi wspólnych daje wiele korzyści, obok najczęściej wymienianych – obniżenia kosztów czy zwiększenia bezpieczeństwa – niezwykle istotna jest możliwość skupienia się przez bank na podstawowej działalności bankowej oraz obsłudze klienta – uważa Mariusz Mielnik, dyrektor Departamentu IT SGB-Banku. – Poza tym musimy brać pod uwagę kwestię zmieniającego się w skali globalnej rynku finansowego. Dzisiaj Chińczycy, którzy robią zakupy na kredyt w dużych portalach sprzedażowych typu Alibaba, nie wiedzą nawet, jaki bank udzielił im kredytu, ponieważ całą obsługą finansową portalu zajmują się wyspecjalizowane centra finansowe.- Podobne zagrożenie pojawia się w przypadku wchodzącej na rynek finansowy grupy GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook i Apple. W przypadku dużego rozproszenia całkowicie tracimy możliwość jakiegokolwiek konkurowania - dodał.

Najbardziej zaawansowana w tej kwestii jest grupa Banku Polskiej Spółdzielczości. Spółka zależna, którą powołano w 2011, obsługuje dzisiaj banki spółdzielcze – nie tylko w ramach zrzeszenia.– Dostarczamy rynkowi spółdzielczemu różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, ale także organizacyjne. Obsługujemy wszystkie banki zrzeszone w BPS, a ponadto 175 innych banków spółdzielczych – mówił Jarosław Grochowski, prezes zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych. – Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że wspólne, odgórnie wdrażane rozwiązania w żaden sposób nie blokują rozwoju żadnego z banków zrzeszonych - dodał.

Oszuści będą szukać

Usługi wspólne zyskują także na wartości nie tylko w kwestii technologii, infrastruktury czy wsparcia w ramach zrzeszenia, ale od pewnego czasu banki spółdzielcze mogą korzystać również z platformy antyfraudowej, która jest usługą wspólną dla całego rynku finansowego.– Aby zbudować system, który wspomoże ocenę bardzo istotnego elementu procesu udzielania kredytów, czyli analizę antyfraudową, musi być poddany optymalizacji. Aby osiągnąć efekt skali trzeba tworzyć grupy banków współpracujących w ramach takiej platformy – zauważył Bartosz Wójcicki, dyrektor Biura Usług Antyfraudowych w Biurze Informacji Kredytowej.– Oprócz rozwiązań technologicznych i wsparcia technicznego ze strony analityków, ogromną wartością takiej współpracy jest możliwość wymiany informacji również z bankami komercyjnymi, które takie systemy mocno wspierają - dodał. 

Na razie skala wyłudzeń w bankach spółdzielczych jest niemal symboliczna, ponieważ w minionym roku wyniosła 11 mln zł, a doszło do 400 incydentów. W tym samym czasie banki komercyjne udzieliły „złych” kredytów o wartości 500 - 600 mln zł, a wyłudzeń było 70 tys.– Banki komercyjne zaczęły wspólnie walczyć z fraudami, przez co oszuści będą poszukiwać znacznie łatwiejszych możliwości wyłudzenia – podsumował Bartosz Wójcicki. – Naturalnym krokiem będzie więc próba atakowania banków spółdzielczych, które w niewielkim stopniu współpracują w zakresie bezpieczeństwa. To się zaczyna, co widać po rosnących statystykach - zakończył.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: