Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Kim są liderzy innowacji?

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Wyróżnienia dla liderów modernizacji sektora spółdzielczego tradycyjnie już wręczono podczas uroczystej gali, podsumowującej pierwszy dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Wyróżnienia dla liderów modernizacji sektora spółdzielczego tradycyjnie już wręczono podczas uroczystej gali, podsumowującej pierwszy dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Pragniemy zbudować silne przeświadczenie, że w polskiej bankowości lokalnej następują i będą następować zmiany jakościowe o ogromnym znaczeniu #ForumTechnologiiBS #ZBP

Ceremonię poprowadził Maciej Małek, zastępca redaktora naczelnego „Miesięcznika Finansowego BANK”, natomiast słowo wstępne do przybyłych gości wystosował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP.

Zmiany jakościowe w sektorze

Dziękując wszystkim uczestnikom forum za liczną obecność, zaapelował on równocześnie do bankowców o podjęcie wspólnych wysiłków celem przeprowadzenia koniecznych reform w lokalnym sektorze finansowym. - W gronie 30 tys. pracowników i blisko 950 tys. udziałowców banków spółdzielczych, ale również u naszych regulatorów i nadzorców pragniemy zbudować silne przeświadczenie, że w polskiej bankowości lokalnej następują i będą następować zmiany jakościowe o ogromnym znaczeniu – podkreślił prezes ZBP. Takim przykładem udanej transformacji było  utworzenie spółdzielczych systemów ochrony w obydwu zrzeszeniach.- Kilka miesięcy temu wyniki badań prowadzonych przez ośrodek Alterum potwierdziły, że kadra kierownicza polskiej bankowości lokalnej uznaje ten fakt za najistotniejsze wydarzenie i największy sukces sektora na przestrzeni ostatnich lat. Jeżeli potrafiliśmy wykonać ten pierwszy ważny krok, jakim było powołanie IPS-ów, które pokazują nam, jaka jest sytuacja w bankowości spółdzielczej i funkcjonują coraz sprawniej, to jestem przekonany, że w ślad za tym idą działania banków zrzeszających. Widać to zresztą już obecnie po budowie kapitału czy też po nowych strategiach w programach – wskazał Krzysztof Pietraszkiewicz.Wyraził on również przekonanie, iż podczas wrześniowego Forum Liderów Banków Spółdzielczych nie zabraknie informacji o kolejnych ambitnych przedsięwzięciach, realizowanych przez lokalne instytucje finansowe. - To jesteśmy w stanie wszyscy razem uczynić, by jak najlepiej służyć polskiej gospodarce i polskim społecznościom lokalnym – dodał prezes ZBP.

... i niechęć do innowacji

Choć osiągnięcia niektórych spółdzielców faktycznie stanowić mogą wzór do naśladowania, to pewna część sektora w dalszym ciągu zdaje się mylić przywiązanie do tradycyjnych wartości ze zwyczajną niechęcią do innowacji. Do takich wniosków upoważniają rezultaty tegorocznej edycji rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” w kategorii „Nowatorski bank”.Red. Maciej Małek przypomniał, że – zgodnie z ubiegłoroczną obietnicą – wyłonienie laureatów odbyło się według zmienionych reguł. - Mówiłem, że będziemy szukali ewaluacji i zmiany formuły w takim kierunku, żeby po pierwsze odejść od tradycyjnych kryteriów C/I, a po drugie - żeby odrzucić  kryteria, które sprawiały, że musieliśmy nagrody przydzielać dla każdego ze zrzeszeń z osobna. Jest wszak prawdą oczywistą, że jesteśmy postrzegani jako jeden sektor. Zmiana ta pozwoliła sprawdzić się w rankingu także i tym bankom, które wybrały samodzielną drogę – podkreślił Maciej Małek.Zwrócił on równocześnie uwagę na przykry fakt, iż niektórzy spośród uczestników odesłali ankiety, w których we wszystkich czterech konkursowych kategoriach - produkt, wdrożenie, zarządzanie procesem oraz inne – udzielono krótkiej odpowiedzi: „nie wdrożono”.- Jeden z członków kapituły sarkastycznie zaproponował, żeby wręczyć w takich przypadkach nagrodę za szczerość, ale okazało się, że musielibyśmy tych nagród przyznać całkiem sporo, a chyba nie o to chodzi – dodał z żalem zastępca redaktora naczelnego „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Nagrody dla liderów

Ostatecznie kapituła rankingu w składzie: prof. prof. Lech Kurkliński i Jan Szambelańczyk, przedstawiciele spółdzielczych systemów ochrony w obu zrzeszeniach Adam Skowroński i Wiesław Żółtkowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji Andrzej Wolski oraz Maciej Małek przyznała osiem równorzędnych wyróżnień. Otrzymały je następujące instytucje:
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy, nagrodę odebrał członek zarządu i dyrektor zarządzający departamentem IT Grzegorz Głowacki,
  • Bank Spółdzielczy w Końskowoli, reprezentowany przez Krzysztofa Zawadzkiego, prezesa zarządu i Ryszarda Mączkę, wiceprezesa zarządu,
  • Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, wyróżnienie przekazano na ręce prezesa zarządu Cezarego Maciejewskiego i wiceprezes Małgorzaty Matejkowskiej,
  • Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, reprezentowany przez prezesa zarządu Pawła Kapelę,
  • Pieniński Bank Spółdzielczy, nagrodę odebrał prezes zarządu Mariusz Ziemiańczyk,
  • Bank Rumia Spółdzielczy, wyróżnienie otrzymali wiceprezesi zarządu Joanna Wandtke oraz Aleksander Borzymowski,
  • Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, reprezentowany przez wiceprezesów zarządu Kazimierza Knasiaka i Wojciecha Cieśniewskiego,
  • Bank Spółdzielczy we Wschowie, wyróżnienie wręczono wiceprezesowi zarządu Michałowi Przyjemskiemu.
Dalsza część gali upłynęła pod znakiem wystąpień partnerów konferencji. Jako pierwszy zabrał głos  Daniel Sadkowski, prezes firmy Basement. Przekazał on wyróżnienie za wieloletnią współpracę dla Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku. Nagrodę odebrała wiceprezes banku, Bożena Głogowska.Kolejnym prelegentem był Łukasz Cielniak, dyrektor do spraw bankowości spółdzielczej w Union Investment TFI. - Jest mi niezmiernie miło poinformować, że produkt stworzony wspólnie z SGB Bankiem do efektywnego pomnażania nadwyżek finansowych we wszystkich bankach spółdzielczych został obrany przez niezależnych ekspertów z firmy Analizy online najlepszym funduszem gotówkowym na polskim rynku w 2018 r. Fundusz SGB Bankowy prestiżową statuetkę Alfa otrzymał drugi rok z rzędu. To wielki wspólny sukces banków spółdzielczych, SGB-Banku i Union Investment – podkreślił Łukasz Cielniak.Przekazał on także wyróżnienia dla banków współpracujących z reprezentowaną przezeń firmą. Otrzymały je następujące podmioty: SGB-Bank, Bank Rumia Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, Bank Spółdzielczy w Końskich, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Kowalu, Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Bank Spółdzielczy w Łosicach, Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Sierakowicach, Bank Spółdzielczy w Skórczu, Bank Spółdzielczy w Sochaczewie, Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Bank Spółdzielczy w Sztumie, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy we Wschowie, Hexa Bank Spółdzielczy, Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku,  Poznański Bank Spółdzielczy i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie.Oficjalną część gali zakończyło wystąpienie wiceprezesa ZBP Włodzimierza Kicińskiego oraz Urszuli Szulc, dyrektor projektów edukacyjnych w Warszawskim Instytucie Bankowości. - Działania edukacyjne stanowią ważną misję zarówno w działalności Związku Banków Polskich jak też w szczególności Warszawskiego Instytutu Bankowości. Docieramy do blisko 400 tys. bezpośrednich uczestników naszych programów edukacyjnych w zakresie funkcjonowania gospodarki. Myślę, że tak uczniowie jak i studenci czy seniorzy muszą dostawać kompendium informacji o nowoczesnych produktach, o sposobach działania instytucji finansowych i o prawach konsumentów – powiedział wiceszef ZBP, przytaczając sławną maksymę Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”.- Dziękujemy wszystkim bankom spółdzielczym, wszystkim, którzy zaangażowali się w działania tego programu  za poświęcenie wolnego czasu i za uzyskane efekty – dodał Włodzimierz Kiciński.Urszula Szulc przypomniała z kolei, że pośród 170 banków uczestniczących w programie BAKCYL 154 stanowią lokalne instytucje finansowe. - Od 2013 r. zrealizowaliśmy już ponad 6100 lekcji dla 150 tys. uczestników.  Taką liczbę mieszkańców ma Bytom, Opole czy Olsztyn – podkreśliła przedstawicielka WIB, dodając, że program adresowany jest nie tylko do młodzieży zamieszkującej duże aglomeracje, ale dociera też na obszary wiejskie. - Za to państwu bardzo chciałabym serdecznie podziękować – powiedziała Urszula Szulc, wręczając stosowne wyróżnienia na ręce przedstawicieli obydwu zrzeszeń: prezesa SGB-Banku Mirosława Skiby i wiceprezesa Banku Polskiej Spółdzielczości, Pawła Guli.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: