Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Konieczna modernizacja technologiczna sektora

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019
Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz na Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019 Fot. Karol Zapała

Modernizacja technologiczna bankowości Spółdzielczej jest konieczna – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w wystąpieniu rozpoczynającym obrady Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Aby skuteczniej realizować to odpowiedzialne zadanie, przedstawiciele banków zrzeszających, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych i Związku Banków Polskich oraz dostawcy rozwiązań IT podpisali podczas Forum list intencyjny o współpracy w zakresie wykreowania jednolitych standardów informatycznych dla sektora oraz stworzenia narzędzi zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa.

#KrzysztofPietraszkiewicz, prezes #ZBP na #ForumTechnologiiBS: modernizacja technologiczna bankowości spółdzielczej jest konieczna #BankiSpółdzielcze #technologie #NajbliżejFinansów

– Dokąd zmierza światowa i polska bankowość? – zapytał prezes ZBP.

Spadek konkurencyjności lokalnego sektora finansowego

Wskazał on, iż wśród obecnych trendów mamy z jednej strony dążenie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług i mnogość regulacji sektorowych, z drugiej natomiast coraz silniejszy nacisk na wygodę i prostotę korzystania z usług finansowych oraz dostęp do własnego rachunku bankowego w każdej chwili i w dowolnym miejscu. Jak w tych realiach odnajduje się bankowość spółdzielcza? Niestety, w wielu obszarach daje się zaobserwować sukcesywny spadek konkurencyjności lokalnego sektora finansowego. Jednym z największych problemów jest konsekwentnie malejąca liczba udziałowców bankowych spółdzielni, co stanowi niekorzystny ewenement na tle innych krajów europejskich, w których bankowość spółdzielcza stanowi istotną siłę.

Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019. Silne wsparcie technologiczne dla spółdzielców >>>

– Kiedy w Europie Zachodniej liczba członków zwiększa się znacząco, w Polsce ich szeregi maleją o kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt tysięcy rocznie – podkreślił prezes ZBP.

Problemem jest również „znacząco słabsze uzbrojenie techniczne i technologiczne” w przeliczeniu na jednego pracownika sektora spółdzielczego w porównaniu z sytuacją obserwowaną w bankowości komercyjnej. Dzieje się tak, pomimo iż lokalne instytucje bankowe mogą korzystać z istotnego przywileju, jakim jest zwolnienie z podatku od niektórych instytucji finansowych.

– Tę drobną przewagę regulacyjną bankowość spółdzielcza musi wykorzystać. Nie ma pewności, czy za jakiś czas bankowość komercyjna nie zostanie uwolniona od tych obciążeń albo też podatek obejmie cały sektor finansowy – przestrzegł Krzysztof Pietraszkiewicz.

Prezes ZBP przytoczył również wnioski z drugiej edycji obrad konwentu na rzecz stabilności i rozwoju.

– Chcemy, aby polski sektor bankowości spółdzielczej oferował przyjazne usługi w obszarze detalicznym, do której to kategorii zaliczają się również wielomilionowe kredyty. Chcemy, aby banki spółdzielcze były stabilnymi i trwałymi centrami depozytowymi, kredytowymi, rozliczeniowymi i doradczymi dla społeczności lokalnej. Chcemy, aby następowała wyraźna poprawa konkurencyjności i zdolności rozwojowej polskiej bankowości, żeby szczególnej poprawie uległo zarządzanie ryzykiem bankowym, w tym kredytowym. Zależy nam na tym, by polska bankowość spółdzielcza zrealizowała projekty z obszaru outsourcingu, by powstały centra usług wspólnych, by były prowadzone wspólne prace badawcze i plany marketingowe. Chodzi wreszcie o to, aby polska bankowość spółdzielcza była utożsamiana z obszarem ekonomii społecznej i przeciwdziałaniem wykluczeniu finansowemu. To jest ważna misja tego segmentu rynku finansowego – dodał prezes ZBP.

Troska o jakość środowiska

Jednym ze szczególnie ważnych obszarów dla lokalnych społeczności jest troska o jakość środowiska, w szczególności powietrza i wody. W ten właśnie obszar mogą angażować się spółdzielcy, choćby przez finansowanie energetyki odnawialnej.

– To jest znakomity program, który możemy realizować wspólnie z władzami europejskimi i wspólnie z władzami lokalnymi – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz.

Zaangażowanie spółdzielców w edukację finansową Polaków

Przypomniał on również o zaangażowaniu spółdzielców w edukację finansową Polaków poprzez udział w programach BAKCYL i Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. W przedsięwzięciach tych w mniejszym lub większym stopniu bierze udział 170 banków lokalnych.

Potrzeba innowacyjnych rozwiązań

– Żyjemy w epoce cyfrowej, wszyscy jesteśmy podłączeni do globalnych mediów społecznościowych – podkreślił Błażej Mika, wiceprezes zarządu SGB-Banku.

Tak dynamicznie zmieniający się świat wymaga rzecz jasna odpowiednio szybkich innowacyjnych rozwiązań również po stronie lokalnych instytucji finansowych.

– Wierzę, że nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie byli w stanie zaoferować tak samo dobrych i innowacyjnych rozwiązań jak sektor komercyjny. Jednak aby osiągnąć ten cel, musimy się zmieniać, musimy patrzeć bardzo mocno na klienta, na jego doświadczenie, na to jak korzysta z bankowości. Musimy zacząć upraszczać pewne procesy, a to jest możliwe tylko dzięki postępującej digitalizacji i współpracy z partnerami z zewnątrz – dodał Błażej Mika.

Uważa on, że pewne zapóźnienie technologiczne może się okazać atutem, tak jak to stało się w przypadku polskiego sektora finansowego w dobie transformacji ustrojowej, kiedy to udało się niemal całkowicie ominąć etap czeków i przejść do kart płatniczych.

Podobnie twierdzi Paweł Gula, wiceprezes zarządu Banku BPS.

– Nieważne jak dużym bankiem jesteś, problemy masz dokładnie te same – powiedział wiceszef BPS, dodając, iż efektywne rozwiązywanie wielu problemów możliwe jest jedynie dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięć IT dla całego sektora. – Banki spółdzielcze muszą być zwinne, muszą zmienić podejście do klienta – zauważył.

Następnie głos zabrał Adam Haertle z serwisu Zaufana Trzecia Strona. W niezwykle plastyczny sposób omówił on zaawansowane techniki cyberprzestępców w obszarze psychotechniki i phishingu, wskazując, że zagrożenie to dotyczy nie tylko konsumentów, ale i dużych firm.

Podpisanie listu intencyjnego

Najważniejszym punktem Forum było podpisanie listu intencyjnego o współpracy w zakresie wykreowania jednolitych standardów informatycznych dla sektora oraz stworzenia narzędzi zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa. Dokument podpisali reprezentanci Banku Polskiej Spółdzielczości SA, SGB-Banku SA, firm informatycznych dostarczających technologie IT w bankowości spółdzielczej: Asseco Poland SA, NOVUM Sp. z o.o., SoftNet Sp z o.o., Altkom Software&Consulting Sp z o.o., I-BS Sp z o.o. oraz Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: