Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019 – Technologie w zasięgu ręki

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Bezpieczeństwo było bez wątpienia motywem przewodnim tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Odmienione została przez wszystkie przypadki i przywołane w każdym poruszanym aspekcie. Świadczy to o tym, że w świecie nowoczesnych technologii bezpieczeństwo jest jednym z największych i najważniejszych wyzwań dla instytucji finansowych.

Bezpieczeństwo było bez wątpienia motywem przewodnim tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Odmienione została przez wszystkie przypadki i przywołane w każdym poruszanym aspekcie. Świadczy to o tym, że w świecie nowoczesnych technologii bezpieczeństwo jest jednym z największych i najważniejszych wyzwań dla instytucji finansowych.

#AndrzejWolski: Najnowocześniejsze technologie, wykorzystywane przez największe i najlepsze banki na świecie, są dzisiaj dostępne dla wszystkich, nawet małych niezrzeszonych banków spółdzielczych #ForumTechnologiiBS

– To temat, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i bez wątpienia będzie często powracał na kolejnych konferencjach, spotkaniach, podczas dyskusji w Związku Banków Polskich czy spotkań Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – powiedział podczas podsumowania dwóch dni obrad Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.– Drugim ważnym wnioskiem jest to, że prezentacje naszych gości związanych z biznesem pokazują, iż wszystkie najnowocześniejsze technologie, wykorzystywane przez największe i najlepsze banki na świecie, są dzisiaj dostępne dla wszystkich, nawet małych niezrzeszonych banków spółdzielczych.

Tylko 150 z 500

Niestety, w czasie wielu debat, paneliści związani ze środowiskiem bankowości spółdzielczej często przyznawali, że technologie te wciąż są poza ich zasięgiem. Jednak – jak się okazuje – nie zawsze wynika to z braku środków finansowych na wdrożenie.– Banki spółdzielcze rozważają strategię pójść razem w kierunku rozwoju technologicznego. Upatrują swoich szans w rozwiązaniach mobilnych i internetowych. Muszą jednak odpowiednio przygotować się do związanych z tym zagrożeń, szczególnie cyberbezpieczeństwa – uważa Dariusz Kozłowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.– Związek Banków Polskich stworzył SFOZ  ( System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach) pomiędzy bankami właśnie w obszarze bezpieczeństwa. Z platformy tej chętnie korzystają banki komercyjne skutecznie informując się wzajemnie o wszelkich zagrożeniach oraz mitygowaniu tych zagrożeń. Natomiast z przykrością stwierdzamy, że uczestnictwo banków spółdzielczych w tym systemie jest niewystarczające. Z ponad 500 banków spółdzielczych, które mają dostęp do tego systemu faktycznie korzysta zaledwie 150.

W związku z tym, w kontekście planów rozwoju technologicznego oraz zagrożeń, które pojawiają się na rynku, wydaje się że sektor bankowości spółdzielczej powinien zintensyfikować działania w celu ochrony samego siebie oraz własnych klientów.– Mamy nadzieję, że aktywne uczestnictwo w wymianie informacji pozwoli skutecznie zaadresować ryzyka i pozwoli z powodzeniem wdrożyć przedstawione przez zrzeszenia podczas Forum nowe strategie dla banków spółdzielczych – dodaje Dariusz Kozłowski.

Wyzwaniem wykorzystanie

Wielokrotnie podczas dyskusji pojawiało się pytanie o współdzielenie usług w ramach zrzeszeń. „Razem czy oddzielnie” – zastanawiali się paneliści i w większości przypadków dochodzili do wniosku, że na pewno od strony systemowo-technologicznej, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa, bez wątpienia razem, ale biznesowo i strategicznie już raczej oddzielnie.

– Automatyzacja procesów, o której wiele mówiliśmy, nie tylko przyspiesza pewne działania, ale również pozwala uniknąć błędów i znacząco poprawić obsługę klientów. Prelegenci przekonywali nas również, że kanał internetowy nie jest już kluczowym kanałem kontaktu z klientami, a wyzwaniem dzisiaj jest kanał mobilny. Zresztą szybka ankieta pokazała, że zdecydowana większość uczestników naszego spotkania zgadza się z tą teorią – zakończył tegoroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej Andrzej Wolski.– W sumie jednak wygląda na to, że nowoczesna technologia nie jest już problemem, a wyzwaniem w tym kontekście jest sposób jej wykorzystania. Umiejętność wprowadzenia nowych rozwiązań, zmian organizacyjnych, które będą tym wymuszone, czy wręcz zmiana kultury organizacyjnej nie powinna być i nie jest barierą. zdecydowanie jest szansą rozwoju.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: