Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – 5 x tak dla zmian

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej - odpowiedzi na 5 pytań, które napawają optymizmem - komentarz Andrzeja Wolskiego wiceprezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Andrzej Wolski

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej - odpowiedzi na 5 pytań, które napawają optymizmem - komentarz Andrzeja Wolskiego wiceprezesa Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Ankieta FTBS: 83% bankowców spółdzielczych - uczestników ankiety uważa, że sztuczna inteligencja jest szansą dla rozwoju usług bankowych

W tegorocznej, XI edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej udział wzięło 470 osób. Prezesi i specjaliści IT zarówno z banków jak i z firm infrastrukturalnych. Grupa, która liczebnością i wiedzą merytoryczną jest w stanie samodzielnie dokonać ogromnych pozytywnych zmian w sektorze.Czy ma szanse, a najważniejsze czy ma wystarczająco dużo determinacji, aby tego dokonać?Zadaliśmy 5 prostych niezobowiązujących pytań 70 osobowej grupie uczestników Konferencji. Udzielone odpowiedzi żadnego z konkretnych problemów nie rozwiązują, ale dają nam wiarę, że doczekaliśmy się w środowisku kadry kierowniczej gotowej do wsparcia zmian i ciężkiej, precyzyjnie realizowanej pracy. 

Nasze pytania:  

  

Oczywiście na wynikach tej ankiety trudno jest budować założenia o charakterze biznesowym, bo zarówno cel organizacji tej ankiety nie miał takiego zadania, jak i same pytania były zbyt ogólne.Warte zainteresowania jest natomiast nastawienie uczestników dyskusji - wskazuje ono na kierunek myślenia najbardziej aktywnej części środowiska banków.Nawet gdyby założyć, że w głosowaniach nie wzięła udziału najbardziej sceptycznie nastawiona do współpracy część uczestników, to i tak 90% poparcie działań integracyjnych i pro-technologicznych świadczy o tym, że zrozumienie dla procesu jest duże.Dyskusje w czasie poszczególnych sesji Forum pokazały też, że jest zrozumienie dotychczas popełnianych błędów i słabości dotychczasowych działań.  To dobrze rokuje, ale i stawia bardzo wysokie wymagania uczestnikom wspólnych prac.Muszą to być działania zdecydowane, dobrze zaplanowane i niewolniczo realizowane, dobrze komunikowane i wyjaśniane środowisku, aby poparcie, jakie pojawiło się w ankiecie, było równie powszechne w całym środowisku bankowców spółdzielczych, jak wśród uczestników FTBS.Cel wspólny,– stworzenie atmosfery do nowych zmian, opartej na takich fundamentach jak Wiara, Dyscyplina i Chęci, czyli, jak to z uśmiechem nazwaliśmy sobie w czasie Forum - trafienie  „W DYCHĘ”.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: