Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Centra usług wspólnych – opcja wyboru czy konieczność?

NBS 2017/06

Ten subiektywny przegląd modeli funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego w Unii Europejskiej oraz wynikające z przyjętych zasad organizacji modele współpracy w zakresie realizacji wspólnych dla grupy zadań, zaprezentowany został podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017

Sławomir Czopur

Polska staje się globalnym liderem w organizacji centrów usług wspólnych i usług dla biznesu. Z danych branżowego stowarzyszenia – Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, zrzeszającego 170 globalnych inwestorów wynika, że w połowie 2016 r. w Polsce działało już 936 centrów usług wspólnych, które zatrudniały łącznie 212 tys. osób. Pod względem liczby zatrudnionych w sektorze usług dla biznesu Polska zajmowała pierwsze miejsce w Europie i trzecie na świecie.

Warto więc dokonać analizy, nie tylko zasadności centralizacji określonych zadań w ramach globalnych korporacji, ale też grup sektorowych, jakimi są niewątpliwie spółdzielcze grupy bankowe działające w Europie. Centra usług wspólnych i usług ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: