Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej – Nie zwlekaj! Dokonaj rejestracji!

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną edycję Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Rejestracja na tegoroczną edycję Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej na stronie: www.aleBank.pl/FTBS #FTBS

23-24 maja 2018 r.

Sangate Hotel Airport w Warszawie

Komitetu Obrony Robotników 32

 Tematyka Forum:SESJA I: Czy wdrożenie aktualnych regulacji może przynieść korzyści biznesowe?SESJA II: Nowoczesne Technologie platformą rozwoju banków spółdzielczych.SESJA III: Zarządzenie 19/2016 Prezesa NBP. Jak zwiększyć jakość gotówki będącej w obiegu?SESJA IV: Cyberbezpieczeństwo banków i ich klientów.

W forum uczestniczyć będą prezesi i wiceprezesi, dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.Podczas wieczornego bankietu, nagrodzeni zostaną laureaci tegorocznego Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze 2018”.Wyniki opublikowane zostaną w majowym numerze miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Rejestracja: www.aleBank.pl/FTBS

 
Udostępnij artykuł: