Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej potwierdziło korzyści współpracy sektorowej

Bankowość spółdzielcza / Komentarze ekspertów

Do niedawna jednym z głównych tematów na konferencjach sektora bankowego było tzw. tsunami regulacyjne. Zapoczątkowane przez kryzys finansowy 2007‒2008 liczne działania regulatorów zaowocowały znacznym zwiększeniem obowiązków regulacyjnych. - pisze w komentarzu dla aleBank.pl Piotr Puczyński, niezależny ekspert.

Piotr Puczyński
Piotr Puczyński

Do niedawna jednym z głównych tematów na konferencjach sektora bankowego było tzw. tsunami regulacyjne. Zapoczątkowane przez kryzys finansowy 2007‒2008 liczne działania regulatorów zaowocowały znacznym zwiększeniem obowiązków regulacyjnych. - pisze w komentarzu dla aleBank.pl Piotr Puczyński, niezależny ekspert.

#Piotr Puczyński: Uznając rosnący wymóg regulacyjny za trwałą cechę sektora finansowego, banki spółdzielcze starają się wykorzystywać nowe regulacje jako katalizator do szerszych zmian #BankiSpółdzielcze #ForumTechnologiiBS

Z obecnej perspektywy można jednak stwierdzić, że określenie „tsunami” stało się nieadekwatne. Tsunami jako fala ma tę cechę, że po kulminacji kiedyś opada.

W przypadku regulacji bankowych obserwować będziemy ich ciągły wzrost. Źródłem tego wzrostu będą zarówno nowe dyrektywy, jak i nowe interpretacje istniejących przepisów.

Nowe regulacje ws. trwałego nośnika

Temat tzw. trwałego nośnika należy do tej drugiej grupy. Interpretacja UOKiK, powstała na bazie wyroku sądowego w jednym kraju UE ‒ spowodowała spore zamieszanie w polskim sektorze finansowym.

Pierwotnie wydawało się, że konieczne jest pogodzenie dwóch sprzecznych wymagań – zapewnienia trwałości zapisu relacji Klient – Bank, oraz zapewnienia klientowi tzw. prawa do zapomnienia zgodnie z regulacją RODO.

Jednak trudne wyzwanie regulacyjne pozytywnie zmobilizowało sektor bankowy.

Decyzja, że niezbędne jest wykorzystanie technologii, aby problem mógł być rozwiązany efektywnie nie była zaskakująca. Co ciekawe jednak, zdecydowano się tym razem na współpracę sektorową i stworzenie wspólnych rozwiązań w dużej mierze opartych m.in. na nowej technologii DLT (blockchain), którą można nazwać technologią współpracy.

O ile pierwotnie wydawało się, że powstałe produkty mogą stanowić dla siebie konkurencję, to ich stan obecny w ogóle tych obaw nie potwierdza. W szczególności wskazywane jako alternatywne technologie macierzy WORM i technologia blockchain, okazały się doskonale komplementarne.

Cyfryzacja przyspiesza

Pośród tak ważnych cech proponowanego podejścia jak efektywność ekonomiczna i możliwy czas realizacji, za priorytet przyjęto komfort klientów. W ten sposób bardzo złożone mechanizmy technologiczne są dostępne w sposób przyjazny dla klienta.

Istotnym efektem wspólnego podejścia do nowej regulacji jest silny impuls do dalszej cyfryzacji procesów bankowych. Otrzymane rozwiązania mogą służyć bowiem nie tylko do cyfrowej wymiany kluczowych dokumentów na linii Bank – Klient. To znacznie bardziej uniwersalny mechanizm, który umożliwia eliminację dokumentacji papierowej również w ramach wewnętrznych procesów operacyjnych banku.

FTBS 2020: współpracujące banki - dla klientów

Wnioski płynące z dyskusji, która odbyła się podczas kolejnego Webinaru FTBS 2020, są niezmiernie optymistyczne. Przede wszystkim uznając rosnący wymóg regulacyjny za trwałą cechę sektora finansowego, banki spółdzielcze starają się wykorzystywać nowe wymagania jako katalizator do znacznie szerszych zmian.

W ramach tych zmian nie zapominają o swoich klientach. Wręcz przeciwnie, ich komfort we współpracy z Bankiem staje się nadrzędny.

Co najważniejsze jednak, współpraca sektora owocuje wypracowaniem optymalnych rozwiązań. Obszar regulacyjny to nie jest miejsce do budowania przewagi konkurencyjnej. Wspólnie wypracowane rozwiązania są efektywne dla Banków i jednocześnie komfortowe dla ich Klientów.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: