Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018 – Reminiscencje: Wizja rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych

NBS 2018/06

W obliczu najnowszych wyzwań stojących przed sektorem bankowości spółdzielczej Bank BPS zakłada ciągły rozwój technologii informatycznych wspierających realizację jego celów strategicznych i zrzeszonych banków spółdzielczych.

Dariusz Olkiewicz

Zadanie to realizowane jest przez Departament Informatyki i Spółkę IT BPS, które to poprzez podejmowanie działań z zakresu IT wspierają bieżącą działalność Banku BPS, a także aktywnie uczestniczą w jego rozwoju, spółek zależnych oraz zrzeszonych banków spółdzielczych.

W ramach realizacji strategii Bank BPS podjął wiele działań obejmujących modernizację architektury systemów IT, wdrożenie rozwiązań istotnie wpływających na poprawę bezpieczeństwa, rozpoczęcie prac nad wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań wspierających obszar sprzedaży i rozwoju biznesu oraz realizację projektów regulacyjnych.

W najbliższej przyszłości realizacja celów wyznaczonych w strategii, wspieranie bieżącej działalności i rozwoju będzie wspomagane przez:

  • rozwój wspólnego IT zrzeszenia,
  • powołanie Centrum Rozwoju Usł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: