Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2018 – Reminiscencje: W czas tsunami spółdzielcy muszą trzymać się razem

NBS 2018/06

– Od roku 2008 znajdujemy się w permanentnym szoku regulacyjnym. Aby osiągnąć poziom pełnej doskonałości w tym obszarze, należałoby w zasadzie pozbyć się klientów – powiedział podczas tegorocznego Forum Technologii Banków Spółdzielczych Sławomir Flissikowski, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Skórczu. Wszystko wskazuje na to, iż diagnoza ta opisywać będzie sytuację lokalnych instytucji finansowych również w kolejnej dekadzie, legislacyjne tsunami nie tylko nie zamierza wyhamować, ale wręcz ustanawia kolejne rekordy.

Jerzy Rawicz

– Rok 2018 jest niezwykle trudny dla polskiej bankowości. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem 22 regulacji – przypomniał dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno- -Legislacyjnego Związku Banków Polskich. Tak potężna kumulacja nowych przepisów wchodzących równocześnie w życie stanowi efekt aktywności zarówno ustawodawcy europejskiego, jak też i krajowego. W tym pierwszym przypadku sektor bankowy musi się przygotować na bezprecedensowe w dziejach światowych rynków finansowych otwarcie, będące efektem dwóch unijnych dyrektyw: PSD2 oraz PAD. Pierwszy z tych aktów prawnych traktowany jest niemalże jako synonim open bankingu, w rzeczywistości obowiązek udostępnienia API przez banki tzw. podmiotom trzecim ma zastosowanie jedynie do usług płatniczych, będących przecież wycinkiem bankowego tortu. Ambicją władz wspólnotowych jest jednakże zwiększenie konkurencyjności ś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: