Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Spółdzielcy w czasach rewolucji cyfrowej: albo razem, albo…

NBS 2017/06

Intensyfikacja współpracy pomiędzy poszczególnymi bankami w ramach grupy i wykreowanie nowego modelu podejmowania decyzji w zrzeszeniach stanowią warunki niezbędne, by polska bankowość lokalna mogła poradzić sobie z wyzwaniami współczesności, zarówno na niwie technologicznej, prawnej, jak i biznesowo-organizacyjnej. To bez wątpienia najważniejszy wniosek z tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

Karol Materna

O konieczności zacieśniania więzów między poszczególnymi lokalnymi instytucjami finansowymi mówi się w ostatnim czasie coraz częściej. Powodów do współdziałania nie brakuje, poczynając od konkurencji ze strony silnych kapitałowo i na wskroś nowoczesnych podmiotów z branży fintech, poprzez nowe obowiązki nakładane na sektor bankowy przez narastające w zatrważającym tempie przepisy prawa i regulacje nadzorcze, a kończąc na nie mniej dynamicznych procesach zachodzących w mentalności samych klientów. Z drugiej wszakże strony wizja dalszego pogłębiania kooperacji wewnątrz zrzeszeń czy też przenoszenia jej na obszary będące dotychczas domeną poszczególnych instytucji wciąż przyjmowana jest przez sporą część spółdzielców z daleko posuniętą rezerwą. Obawy przed utratą autonomii i sprowadzeniem poszczególnych jednostek do roli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: