Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2017: Technologie informatyczne w bankach grupy BPS

NBS 2017/06

W dniu otwarcia IX Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej miałem przyjemność przedstawić zgromadzonym słuchaczom jeden z wykładów dotyczących wizji rozwoju technologii informatycznych w bankach spółdzielczych z Grupy BPS.

Dariusz Olkiewicz

Uczestnikom FTBS przedstawiłem wizję rozwoju technologii w Zrzeszeniu BPS i rolę jaką Bank BPS odgrywa, wspierając zrzeszone banki i ich klientów. Skoncentrowałem się na wspólnym działaniu banku zrzeszającego z bankami spółdzielczymi w tym na komunikacji w Zrzeszeniu BPS, orientacji na klienta, centrum usług wspólnych, bezpieczeństwie i wymogach regulacyjnych.

Podsumowując wykład, mogę stwierdzić, że spośród tych kilku zagadnień kluczową kwestią jest orientacja na klienta ściśle powiązana z komunikacją, objawiająca się oferowaniem produktów bankowych i usług w trybie online, systemowym wsparciem procesów kredytowych w Zrzeszeniu BPS, nawiązaniem współpracy z e-administracją oraz nowymi kanałami komunikacji z bankami i z klientami.

Mówiąc o ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: