Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Znamy laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Kulminacyjnym punktem popołudniowej i wieczornej sesji pierwszego dnia X Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2018 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Statuetki Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”
Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Kulminacyjnym punktem popołudniowej i wieczornej sesji pierwszego dnia X Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” edycji 2018 miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Kulminacyjnym punktem pierwszego dnia #ForumTechnologiiBS była uroczysta gala, w trakcie której nagrodzono laureatów Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” #NBS #CPBiI #ZBP #BankowośćSpółdzielcza #BankiSpółdzielcze #banki

Poprzedziła ją trzecia sesja tematyczna, poświęcona obrotowi gotówkowemu. Organizatorzy wybrali ten temat, ponieważ pomimo dynamicznego rozwoju płatności elektronicznych, pozycja gotówki na rynku wydaje się niezagrożona. Wolumen banknotów i monet znajdujących się w obiegu niedawno przekroczył 200 mld zł, tendencje wzrostowe obserwowane są również w eurostrefie, a nawet na rynku amerykańskim. Owemu wzrostowi potencjału tradycyjnej formy płatności towarzyszy szybki rozwój technologiczny i przekształcenia organizacyjne, dokonujące się w branży obsługi gotówki.– Zarówno banknoty, jak i monety są coraz rzadszym gościem w banku centralnym – przekonywał Krzysztof Kołodziejczyk, wiceprezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki. To wynik coraz silniejszej pozycji firm z branży cash-in-transit (CIT) w procesie logistyki środków płatniczych. W efekcie tego procesu to na podmiotach komercyjnych – wspomnianych przedsiębiorcach z branży obsługi gotówki, ale również bankach – spoczywa coraz większa odpowiedzialność za zapewnienie jakości banknotów znajdujących się w obiegu i usuwanie falsyfikatów.
Krzysztof Kołodziejczyk na FTBS

Krzysztof Kołodziejczyk na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Obsługa gotówki

Wytyczne dla instytucji finansowych odnośnie prawidłowej realizacji procesów przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania środków płatniczych zawiera Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 19/2016, które wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. – Dokument ten wprowadza dwie nowości: sprawozdawczość kwartalną i sortowanie jakościowe – nadmienił Krzysztof Kołodziejczyk. Zgodnie z wytycznymi banku centralnego, sortowanie jakościowe w pierwszej fazie będzie mogło być wykonywane zarówno ręcznie, jak i maszynowo, w późniejszym natomiast okresie dopuszczalne będą wyłącznie procesy zautomatyzowane. – Z punktu widzenia banku sortowanie maszynowe ma znaczącą przewagę nad sortowaniem ręcznym, pozwala nie tylko obniżyć koszty, ale też skoncentrować się na kliencie zamiast na obsłudze gotówki – dodał wiceprezes POFOG.Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Regulacje: potężne koszty, a może nowe szanse?Należy jednak pamiętać, iż zarządzenie nr 19/2016 przewiduje zupełnie nowe kryteria dla urządzeń służących do cash processingu. Z punktu widzenia banków, w tym również lokalnych instytucji finansowych, zmiana ta oznacza dwa możliwe rozwiązania. Jednym z nich jest zakup sprzętu zgodnego z wymogami ustalonymi przez bank centralny i odpowiednio przetestowanego, drugą natomiast opcją jest skorzystanie z outsourcingu, który może być realizowany albo przez bank zrzeszający, albo komercyjną instytucję finansową, albo wreszcie przez wyspecjalizowany podmiot z branży CIT.

Wiceszef POFOG wskazał na szereg rozwiązań, które umożliwiają istotne obniżenie kosztów związanych z obsługą strumieni gotówki przez lokalne banki, przy jednoczesnym dochowaniu wymogów NBP. Do takich systemów należą m.in. wrzutnie automatyczne, które mogą być montowane w oddziałach bankowych, centrach handlowych, ale mogą być też instalowane u klientów końcowych. – Te urządzenia niewiele różnią się od wpłatomatów, zasadnicza różnica jest taka, że obsługują środki płatnicze spakowane w kopertach – wskazał Krzysztof Kołodziejczyk. Zauważył on też, że większość banków komercyjnych nie dysponuje podobna ofertą, tymczasem wrzutnia może być atrakcyjnym rozwiązaniem dla niewielkich punktów sprzedaży detalicznej. - W takim systemie gotówka jest księgowana na koncie natychmiast po wpłacie, nie trzeba jeździć codziennie do oddziału – podkreślił wiceprezes POFOG. W tym kontekście wrzutnie mogą być jednym z elementów budujących przewagę konkurencyjną banków lokalnych, od lat z powodzeniem współpracujących z sektorem MŚP.

Zadania dla banków

O nowej regulacji NBP i jej konsekwencjach dla bankowości spółdzielczej mówiła również Ewa Pietras, ekspert ds. obrotu gotówkowego w Poczcie Polskiej. Scharakteryzowała ona poszczególne zadania, jakie przed bankami stawia zarządzenie nr 19/2016. Należą do nich m.in. zdefiniowane kryteria maszynowego i ręcznego sortowania, zasady testów urządzeń, wydzielania strumienia banknotów nienadających się do maszynowego sortowania czy wreszcie wyodrębniania znaków nieobiegowych w strumieniu gotówki. – NBP zdefiniował cele planowanych zmian: należy do nich zwiększenie bezpieczeństwa, poprawa jakości znaków pieniężnych, optymalizacja procesów obrotu gotówki i ich standaryzacja u wszystkich uczestników – podkreśliła Ewa Pietras. Konsekwencją nowych wymogów jest w szczególności obowiązek wprowadzania do obrotu jedynie takich banknotów, których jakość zostanie zweryfikowana przez odpowiednie urządzenia. – Dla banków oznacza to wybór: czy dalej działać samodzielnie, czy może powierzyć obsługę gotówki firmom CIT – zauważyła przedstawicielka Poczty Polskiej.
Ewa Pietras na FTBS

Ewa Pietras na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

O możliwościach, jakie dają obydwie opcje mówił też Andrzej Kawiński, Regional Sales Director w firmie Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH.
Andrzej Kawiński na FTBS

Andrzej Kawiński na FTBS Fot. Marzena Stokłosa, Copyright Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Okazją do dyskusji na temat możliwego wkładu banku spółdzielczego, banku zrzeszającego i firm cash processingowych w obsługę strumieni gotówki w lokalnych instytucjach finansowych była debata, moderowana przez redaktora naczelnego miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, Macieja Małka. W panelu uczestniczyli Wioleta Ciulińska, wiceprezes ds. finansów i bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego w Płońsku; Adam Dudek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej; Andrzej Kawiński i Krzysztof Kołodziejczyk.
Debata moderowana przez redaktora naczelnego miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, Macieja Małka. W panelu uczestniczyli Wioleta Ciulińska, wiceprezes ds. finansów i bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego w Płońsku; Adam Dudek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej; Andrzej Kawiński i Krzysztof Kołodziejczyk

Debata moderowana przez redaktora naczelnego miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”, Macieja Małka. W panelu uczestniczyli Wioleta Ciulińska, wiceprezes ds. finansów i bezpieczeństwa Banku Spółdzielczego w Płońsku; Adam Dudek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej; Andrzej Kawiński i Krzysztof Kołodziejczyk. Fot. Marzena Stokłosa, Copyright CPBiI

Jak wygląd współpraca na linii bank spółdzielczy – bank zrzeszający? Wioleta Ciulińska oceniała ten proces pozytywnie. – Bank zrzeszający informuje nas o zmianach, przekazuje informacje z NBP, wspiera systemowo jeśli chodzi o sprawozdawczość – stwierdziła. Zaznaczyła również, iż pośrednictwo zrzeszenia może być poważnym wsparciem jeśli chodzi o negocjacje warunków z firmami CIT. – Większy może więcej, ma lepsze możliwości negocjacyjne – dodała wiceprezes Banku Spółdzielczego w Płońsku. Opinię tą potwierdził Adam Dudek. – Nie chodzi tylko o to, żebyśmy zyskali pozycje negocjacyjną, ale i o to, by poprawić nasz wspólny biznes. Ważne jest to, by lokalny przedsiębiorca mógł być zaopatrzony w gotówkę, bo to strategiczny klient banków spółdzielczych – wspomniał prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej. Maciej Małek zwrócił uwagę na cztery elementy procesu obsługi gotówki: organizację procesu, dostępność, bezpieczeństwo i koszty. – Jak z punktu widzenia firmy CIT można realnie zoptymalizować koszty, powierzając cały proces wyspecjalizowanemu operatorowi? – zapytał.Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Jak nowe technologie mogą pomóc bankom spółdzielczym?Krzysztof Kołodziejczyk stwierdził, iż alternatywą dla obsługi zewnętrznej jest zakup własnych urządzeń, co w niektórych podmiotach może być całkiem sensownym rozwiązaniem. Przypomniał również, iż zarządzenie NBP może mieć większy wpływ na lokalne instytucje finansowe aniżeli na banki komercyjne, gdyż to w tych pierwszych gotówka wciąż dominuje. Maciej Małek powiedział o innym wyzwaniu, które od roku 2020 będzie mieć istotny wpływ na obsługę gotówki w bankach spółdzielczych. W związku z wycofywaniem tradycyjnych, jutowych worków i wprowadzeniem w ich miejsce pojemników pojawi się problem ich składowania. – Zmianie ulegną również procedury postępowania z podejrzanymi nominałami w bankomatach: dotychczas były one oddawane klientowi, zarządzenie nr 19/2016 wymusza, by te banknoty były zatrzymywane przez urządzenie – dodał wiceszef POFOG.

Zwycięzcy dorocznego rankingu

W tym roku zmienione zostały zasady Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”. Do tej pory, zespół miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” tworząc go, wykorzystywał dane nadesłane przez te instytucje w przygotowanych przez analityków redakcji ankietach. Teraz, by nie zostać posądzonym o sprzyjanie komukolwiek, a także by nie narazić się na zarzut, że nie zweryfikowano przesłanych danych, postanowił oprzeć się na ocenach dokonanych przez systemy ochrony obu zrzeszeń.Czytaj także: Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Nowoczesne technologie platformą rozwoju banków spółdzielczychZmienione zasady wyboru laureatów tegorocznej edycji rankingu oznaczają, że w poszczególnych kategoriach są podwójni zwycięzcy – banki uczestniczące w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB oraz Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS. Śmiało można ich określić mianem primus inter pares. Są to instytucje, które wyróżnia zarówno znakomita sytuacja ekonomiczna, jak i zrównoważony, bezpieczny rozwój.I tak w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB miejsca na podium zdobyli:
  • W kategorii powyżej 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Rumia SpółdzielczyMiejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Gnieźnie.
  • W kategorii od 200 do 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w CzarnkowieMiejsce drugie – Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni.
  • W kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w LidzbarkuMiejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Raszkowie.
  • W kategorii do 100 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w SkaryszewieMiejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Grudusku.W Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS na podium znalazły się:
  • W kategorii powyżej 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w WolbromiuMiejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Jarosławiu.
  • W kategorii od 200 do 500 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w ŁomazachMiejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze.
  • W kategorii od 100 do 200 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w PińczowieMiejsce drugie – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim.
  • W kategorii do 100 mln zł sumy bilansowej:
Miejsce pierwsze – Bank Spółdzielczy w RadymnieMiejsce drugie – Bank Spółdzielczy w Kocku
Udostępnij artykuł: