Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Polską bankowość wyróżnia duża zdolność łączenia sektorów

BANK 2020/08

Z Mariuszem Jurakiem, wiceprezesem zarządu Sygnity SA, rozmawiał Paweł Minkina.

Nasz rozmówca: absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom MBA University of Illinois w Urbana Champaign. Ukończył wiele certyfikowanych szkoleń z zakresu sprzedaży oraz zarządzania projektami i programami IT. Od 20 lat pracuje na rzecz rozwoju sektora bankowego. Fot. CPBiI/Karol Zapała

Z Mariuszem Jurakiem, wiceprezesem zarządu Sygnity SA, rozmawiał Paweł Minkina.

Jak rozwiązania z obszaru bankowości elektronicznej wpłynęły na preferencje konsumentów i przedsiębiorców?

– Obserwując aktualną sytuację na rynku, w tym w szczególności aktywność konsumentów i przedsiębiorców przywiązanych do elektronicznych usług finansowych, należy stwierdzić, iż pozycja sektora bankowego jest ugruntowana, wręcz wryta w podstawowe potrzeby klientów. To, co jest dziś szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb klientów, to szybkość dostępu do informacji, kompleksowość usługi oferowanej przez banki, a także czytelność korzyści i opłat. Współczesny klient oczekuje przede wszystkim wygody i ergonomii w korzystaniu z dostępnych rozwiązań. Produkt cyfrowy musi w pierwszej kolejności zapewniać jak najszerszy dostęp do usług finansowych, wskazane jest też, by rozwiązania udostępniane przez banki czy inne instytucje finansowe miały charakter kompleksowy, adekwatny do coraz szerszych oczekiwań potencjalnego nabywcy. Coraz większego znaczenia nabiera wreszcie kwestia synergii międzysektorowej w zakresie oferowanych produktów. Te dostępne na rynku powinny przede wszystkim skracać czas wykonania usługi, być kompleksowe i elastyczne, muszą też zapewniać ergonomiczną i intuicyjną obsługę.

Co decyduje o wyborze określonych rozwiązań technologicznych przez klienta?

– Po kilkunastu latach, podczas których bankowość elektroniczna na stałe wprowadziła się do codziennego życia, nabywcy są na tyle świadomi, że korzystają na co dzień z różnych rozwiązań udostępnianych przez różne instytucje. Klienci wolą korzystać z rozwiązań, które dają szersze spektrum możliwości. Patrząc na nasz rodzimy rynek i banki działające w Polsce, można śmiało powiedzieć, że są one liderami pod względem cyfryzacji. Okres transformacji systemowej, zapoczątkowanej jeszcze w latach 90., umożliwił wdrożenie wielu innowacji bez obciążenia w postaci długu technologicznego. Dało to możliwość wyjątkowo szybkiego budowania przewagi technologicznej nad resztą Europy.

Obecnie Polska jest, w kontekście usług finansowych, niezwykle innowacyjnym obszarem, analizowanym przez inne rynki. Rozwiązania, które konsument rynku finansowego widzi na swoim telefonie czy też tablecie, to jest front, a więc wizytówka banku. Za nim stoją dość złożone technologicznie systemy, które – dobrze wdrożone – dają optymalny efekt. Owe systemy muszą zapewnić spójność przepływu informacji finansowej, jako że ich stosowanie bezpośrednio przekłada się na czas wprowadzania usług do oferty, realizacji transakcji czy udzielania informacji zwrotnej do klienta.

Te zagadnienia stanowią o przewadze określonego produktu, a wygoda korzystania stale jest usprawniana. Usługi, które są budowane obecnie, będą udostępniane w szerszym zakresie, w tym w powiązaniu z open bankingiem lub open api. Kolejne etapy regulacji jeszcze bardziej otworzą ten rynek. Dziś, chcąc korzystać z oferty bankowej, można sobie wybrać ofertę z koszyka zdefiniowanego przez bank, ale to właśnie klient decyduje w głównej mierze o zakresie korzystania z usług.

...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: