Forum Technologii Bankowych | Wydanie Specjalne | Usługi ponadsektorowe mogą zmienić model komunikacji z klientami

BANK 2020/08

Współpraca Krajowej Izby Rozliczeniowej, Operatora Chmury Krajowej oraz Hitachi umożliwi utworzenie innowacyjnego produktu dla klientów na rynku polskim – przekonuje Country Manager, Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Tadeusz Woszczyński w rozmowie z Marcinem Złochem. Wspomniany plan zakłada utworzenie ponadsektorowej usługi, wykorzystywanej wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji – np. w systemie e-paragonów, bankowości elektronicznej, e-ubezpieczeniach czy też w przechowywaniu i procesowaniu informacji medycznych.

Fot. CPBiI/Karol Zapała

Współpraca Krajowej Izby Rozliczeniowej, Operatora Chmury Krajowej oraz Hitachi umożliwi utworzenie innowacyjnego produktu dla klientów na rynku polskim – przekonuje Country Manager, Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Tadeusz Woszczyński w rozmowie z Marcinem Złochem. Wspomniany plan zakłada utworzenie ponadsektorowej usługi, wykorzystywanej wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji – np. w systemie e-paragonów, bankowości elektronicznej, e-ubezpieczeniach czy też w przechowywaniu i procesowaniu informacji medycznych.

Firma Hitachi rozwiązała problem trwałego nośnika w polskim sektorze bankowym, opracowując rozwiązanie do zarządzania danymi, zapewniające bezpieczne przechowywanie informacji na trwałym nośniku. Mechanizm ten bazuje na macierzy WORM. Rozwiązanie doceniły największe banki w Polsce, dzięki niemu bowiem były w stanie spełnić wymogi regulacyjne odnośnie udostępniania informacji na trwałym nośniku…

– Macierz WORM jest produktem bezpiecznym, wiarygodnym, a do tego pozwalającym bankom w szybki i adekwatny sposób rozwiązać kwestię trwałego nośnika. Autorem koncepcji technologicznej, prawnej i biznesowej jej zastosowania jako rozwiązania problemu trwałego nośnika jest zespół Hitachi Europe Ltd. w Polsce. W grudniu 2017 r. Bank Pekao SA jako pierwsza polska instytucja finansowa zdecydował się na macierz WORM do zaadresowania trwałego nośnika, w maju 2018 r. dołączył do niego Santander Bank Polska SA. Macierz WORM jest bezpieczną pamięcią obiektową, zapewniającą ochronę przechowywanych danych. Dostarczana w formie appliance, umożliwia przechowywanie informacji dla klientów banku w jego infrastrukturze, bez potrzeby wykorzystania do tego zaufanej trzeciej strony (TTP). Macierz WORM, zintegrowana z bankowością internetową banku lub dostarczana z niezależnym, zewnętrznym portalem webowym, umożliwia nieutrudniony, ciągły dostęp do informacji dla klienta w trybie 24h/7d i spełnia wymagania regulacyjne odnośnie trwałego nośnika. Warto przypomnieć, iż wszystkie nasze dotychczasowe wdrożenia bazowały na modelu on-premise.

Po tzw. bankach komercyjnych przyszedł czas na spółdzielców. SGB-Bank oraz Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych wdrożyły zrzeszeniowe rozwiązania trwałego nośnika, także wykorzystując technologię macierzy WORM firmy Hitachi.

– SGB-Bank zapewnia system trwałego nośnika w formie zrzeszeniowej usługi dla banków spółdzielczych ze zrzeszenia SGB, a Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych dla podmiotów funkcjonujących w ramach Grupy BPS. W obu zrzeszeniach rozwiązanie składa się z macierzy WORM (Hitachi Content Platform) oraz portalu webowego dla klientów banków (HCPortal+Publikator), oba te elementy dostarcza Hitachi we współpracy z firmą Basement. Za niezmienność przechowywanych informacji we wdrażanym rozwiązaniu odpowiada macierz WORM.

Klienci banków spółdzielczych otrzymali jeden całodobowy punkt dostępu do kluczowych informacji, w tym zmian umownych, zarówno na okres trwania relacji z bankiem, jak i po jej ustaniu. Dodatkowo klient może wskazać dostawcy usług preferowany sposób informowania o publikacji dokumentów (mail lub SMS), tym samym bank spełni wymogi regulacyjne dotyczące aktywnego informowania klienta o dokonywanych zmianach. Projekt zakłada również integrację tego modułu z systemami bankowości internetowej, wykorzystywanymi przez instytucje finansowe.

Wydaje się, że ten projekt może wpłynąć na zmianę modelu działania banków spółdzielczych, stać się jednym z kroków milowych ku cyfryzacji tego sektora.

Dlaczego?

– Duże banki zdążyły przenieść większość kontaktów z klientami do internetu i kanałów elektronicznych. Pojawienie się trwałego nośnika oznaczało powrót do rozsyłania płyt w formie tradycyjnej, co z powrotem zaczęło generować koszty. Wdrożenie naszego rozwiązania umożliwiło powrót do komunikacji elektronicznej. Banki spółdzielcze to odwrotny przypadek. Tu ciągle większość komunikacji z klientami odbywa się na papierze. Zrzeszeniowe wdrożenie trwałego nośnika daje możliwość stopniowego przejścia komunikacji do kanałów elektronicznych, a tym samym szybszą cyfryzację usług. Dzięki realizacji tego strategicznego projektu podmioty funkcjonujące zarówno w Grupie SGB, jak i BPS będą mogły zredukować ilość korespondencji papierowej i przejść na komunikację cyfrową w zgodzie z regulacjami. Prezesi zrzeszeń zapowiedzieli też, że planują zbudowanie na tym rozwiązaniu wielu innych usług dodanych, wspierających transformację cyfrową sektora spółdzielczego.

Konkurencją dla macierzy miał być blockchain, jednak bankowcy postawili na WORM. Z jakiego powodu?

– Stawianie tych technologii jako alternatywnych czy wręcz konkurencyjnych jest według mnie pewnym błędem. Dla regulatora kluczowe jest, żeby rozwiązanie zapewniało bezpieczne przechowywanie i zapewnienie niezmienności dokumentów. Tymczasem jeśli spojrzymy na założenia blockchain, to cały łańcuch odbiorców może śledzić cykl życia dokumentu i historię zmian, jednak to nie zmienia faktu, że dokument źródłowy mógł być zmieniony. Według mnie, to technologie bardzo dobrze uzupełniające się.

Klienci banków spółdzielczych otrzymali jeden całodobowy punkt dostępu do kluczowych informacji, w tym zmian umownych, zarówno na okres trwania relacji z bankiem, jak i po jej ustaniu. Dodatkowo klient może wskazać dostawcy usług preferowany sposób informowania o publikacji dokumentów (mail lub SMS), tym samym bank spełni wymogi regulacyjne dotyczące aktywnego informowania klienta o dokonywanych zmianach. Projekt zakłada również integrację tego modułu z systemami bankowości internetowej.

Podobnie jak w ponadsektorowym projekcie obejmującym Krajową Izbę Rozliczeniową, Hitachi oraz Operatora Chmury Krajowej?

– Wspólnie tworzymy system, który łączy różne wiodące technologie w jedną całość. Usługa będzie wykorzystywać macierze WORM, technologię blockchain oraz chmurę obliczeniową. Nasz strategiczny plan z KIR i OChK zakłada utworzenie ponadsektorowej usługi wykorzystywanej wszędzie tam, gdzie kluczowa jest trwałość informacji, np. w systemie e-paragonów, bankowości elektronicznej, e-ubezpieczeniach czy też w przechowywaniu i procesowaniu informacji medycznych. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, instytucje medyczne i inne przedsiębiorstwa wdrażające strategię digitalizacji otrzymają od KIR kompletne rozwiązanie trwałego nośnika w usłudze opartej na macierzy WORM, zaimplementowane u Operatora Chmury Krajowej oraz zintegrowany z blockchain portal dla klientów (HCportal). Dodatkowo OChK będzie oferować bezpieczną przestrzeń WORM-as-a-service oraz szereg innych usług, takich jak np. bezpieczna wymiana i przesyłanie plików bez konieczności korzystania z zagranicznych serwisów i dysków internetowych. Porfolio Hitachi będzie rozszerzone o modele usługowe poprzez oferowanie serwisów zapewnianych przez OChK i KIR. Dzięki temu klienci na rynku polskim będą mogli wybrać sposób implementacji i formy sprzedaży zgodne ze swoją strategią digitalizacji i budżetem. Już w najbliższych tygodniach z usługi jako pierwsza skorzysta jedna z największych instytucji finansowych w Polsce.

Czy ten odważny projekt to początek triumfalnego wspólnego marszu WORM, blockchain i chmury?

– Rozwiązanie KIR-u i Operatora Chmury Krajowej jest adresowane do każdego usługodawcy, który podpisuje umowy z klientami i ma obowiązek komunikować wszelkie kluczowe informacje dla klienta, w tym potencjalne zmiany warunków umownych. W mojej ocenie, poza bankami i firmami ubezpieczeniowynmi powinni zainteresować się nim np. brokerzy, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy energii elektrycznej lub gazu oraz dostawcy telewizji i internetu.

Nasza wspólna propozycja może być przyszłością i jedną z podstawych usług dla cyfryzacji gospodarki w Polsce. W przyszłości będziemy logować się do centralnego portalu i tam mieć, w jednym miejscu, wgląd w dokumentację ze wszystkich instytucji finansowych, które dołączą do tego systemu, a w przyszłości z innych instytucji np. medycznych. Z perspektywy Kowalskiego byłoby to bardzo wygodne. A jeśli w tym samym miejscu pojawią się również e-paragony, umożliwiające np. reklamacje zepsutych urządzeń, to będzie to dodatkowa wartość. Centralny punkt dostępu do dokumentacji dla klientów byłby ciekawym rozwiązaniem, oczywiście pod warunkiem, że porozumieją się dostawcy usług. Być może początkowo warto stworzyć rozwiązania wyspowe np. część bankowa, ubezpieczeniowa, handlowa, medyczna, które następnie będzie można bez problemu zintegrować, gdyż powstaną na bazie tej samej technologii.

Na końcu drogi widzimy całkowicie cyfrową, bezpieczną i ponadsektorową komunikację z klientami wspierającą cyfryzację kraju i redukcję papieru.

Udostępnij artykuł: