Forum Usług Płatniczych: Michał Polasik – Punkt zwrotny w ciekawych czasach

Multimedia

Dr hab. Michał Polasik – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Myślę, że możemy powiedzieć, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Z jednej strony rynek ma się dobrze, ponieważ osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom rozwoju na tle Europy, świata – jeżeli chodzi o technologiczne zaawansowanie, jakość usług, szybkość działania i dostępność oferty dla konsumentów. Z drugiej strony nadal duży jest obrót gotówkowy, który wskazuje na inercję zachowań, przyzwyczajeń konsumentów, a także na pewne problemy w obszarze gospodarki, zwłaszcza wśród mikro firm.

Ciekawe czasy wynikają z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że nastąpiła pewna dojrzałość przygotowania technologicznego, zaawansowania oferty rynkowej, ale także dobrej woli politycznej na poziomie współpracy rządu z sektorem bankowym, aby zasadniczo zdynamizować rozwój∆ bezgotówkowych usług płatniczych. Temu służy Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, który ma spowodować, że płatności kartami i innymi narzędziami będą dostępne praktycznie wszędzie. Domknie się tę lukę nieakceptowania kart, która obejmuje wciąż zdecydowaną większość podmiotów handlowo-usługowych i dostępność obrotu bezgotówkowego zostanie zrównana z obrotem gotówkowym. Do tego dochodzą działania na rzecz wzmocnienia wykorzystania obrotu bezgotówkowego w sektorze przedsiębiorstw. Pod względem ilościowym liczba będzie wzrastała, zwłaszcza, że administracja jest również gotowa, otwarta i wdraża obecnie akceptację nowoczesnych rozwiązań nie tylko elektronicznych, ale także wielu innowacji.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Dotychczasowa jakość przeradza się w ilość i na masową skalę będziemy obserwowali wzrosty wskaźników i idące za tym korzyści odnoszone przez konsumentów, biznes i całą gospodarkę.

Drugim powodem dlaczego żyjemy w ciekawych czasach jest to, że technologia informatyczna znajduje się w przełomowym momencie, w którym poszczególne rozwiązania zaczynają uzyskiwać pewną masę krytyczną możliwości aplikacyjnych. Chodzi o biometrię, technologię przetwarzania chmury, a także dojrzałość technologii Blockchain wywodzącej się z krypto walut, ale zdobywających coraz szersze zastosowanie.

Wszystkie te technologie spowodowały gwałtowny wzrost liczby innowacji, pomysłów, które są rzeczywiście testowane, wdrażane w sektorze bankowym, sektorze usług płatniczych. Z tego najpierw powstało pojęcie Fintechu, kolejne specjalizowane dziedziny. Podczas konferencji będziemy zajmowali się Paytechem czyli zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań w obszarze usług płatniczych i będziemy starali się zidentyfikować kluczowe zmiany, technologie, które mogą spowodować, że rynek rzeczywiście zacznie inaczej wyglądać. Ścierają się tu różne koncepcje. Wielu uważa, że będzie to zastosowanie nowych technologii do dotychczasowych modeli biznesowych. Są też pewne przewidywania, że mogą nastąpić duże zmiany.

Trzecim trendem są regulacje, które na poziomie europejskim mają zdynamizować konkurencyjność, otworzyć w pewnym sensie dostęp do danych, do infrastruktury bankowej w ramach aktualizacji dyrektywy w sprawie usług płatniczych. Postrzega się pewne możliwości dla – nie tylko zastosowania technologii do dotychczasowych modeli, ale budowania nowych modeli, w których niezależnie od banków graczy mogą stanąć w szranki na rynku i próbować w ramach pewnych innowacyjnych rozwiązań nowych modeli rzucić wyzwanie tradycyjnym graczom.

Udostępnij artykuł: