Forum Usług Płatniczych: Waldemar Zbytek – Łączymy siły

Multimedia

Waldemar Zbytek – Warszawski Instytut Bankowości

Waldemar Zbytek – Warszawski Instytut Bankowości

„Warto bezgotówkowo” - kampania społeczna zainicjowana przez Koalicję na rzecz Obrotu Bezgotówkowego, a realizowana przez Warszawski Instytut Bankowości to kampania ogólnopolska, która ma powoli i systematycznie – przez najbliższe kilka lat – poszerzać grono tych, którzy uważają że płatności bezgotówkowe są po pierwsze bezpieczne, korzystne, łatwiejsze dla przeciętnego klienta. Grono przedsiębiorców przekonywać do tego, że w każdym punkcie sprzedaży klient powinien mieć prawo płacić także bezgotówkowo.Jednym z celów jest przekonanie klientów i przedsiębiorców do tego, że płatności bezgotówkowe są takim samym prawem, jak prawo zapłacenia banknotem czy bilonem. Prawo do płatności bezgotówkowych powinno być równorzędne z prawem płatności gotówkowych.

Zobacz i posłuchaj rozmowy na naszym kanale aleBankTV na YouTube albo na końcu artykułu

Kampania sklada się z bardzo wielu elementów. Zaangażowanych w nią jest już ponad 100 podmiotów. Realizowana jest w różnych zakresach w każdej gminie w Polsce i mamy nadzieję, że dzieki zaangażowaniu samorządów terytorialnych, które są jednostkami nadzorującymi polskie szkolnictwo, a widzimy to zaangażowanie bardzo szerokie, kampania w najbliższych miesiącach i latach będzie się intensywnie rozwijała.Podpisane porozumienie dotyczące udziału w kampanii Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni to przystąpienie kolejnych uczestników projektu, który zainicjowano w marcu tego roku na Kongresie Edukacji Finansowej – do programu weszło tam sześć dużych instytucji – nie tylko finansowych, ale też firm informatycznych – Microsof, IBM. To porozumienie w celu wspólnych działań edukacyjnych w zakresie cyberbezpieczeństwa. Każda z instytucji w swoim zakresie działania edukacyjne, informacyjne prowadzi, ale podjęliśmy wspólną inicjatywę, aby stworzyć kanon, podstawy bęzpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które będziemy wspólnie – bardzo szeroko i masowo – to jest podstawowe założenie kampanii – szerzyć wśród nie tylko młodych. Kampania dotrze nie tylko do szkół i studentów, ale także do seniorów.

Współpraca z samorządami, jak i z UTW – w samorządach funkcjonują też Rady Senioralne – to duża szansa na to, aby dotrzeć z podstawową wiedzą w tym zakresie również do najstarszej grupy, która już dzisiaj korzysta z nowoczesnych technologii, ale bardzo często bardzo mało świadomie.
Udostępnij artykuł: