Forum Zarządzania Wierzytelnościami

Polecamy

Trzecia edycja Forum Zarządzania Wierzytelnościami to prestiżowe miejsce spotkań kluczowych osób reprezentujących branżę windykacyjną, poświęcone najważniejszym zagadnieniom, kluczowym trendom i zmianom zachodzącym w branży. Jest to jedyne tego typu wydarzenie, organizowane przez niezależną i wyspecjalizowaną spółkę, które skupia wszystkich interesariuszy branży windykacyjnej.

Trzecia edycja Forum Zarządzania Wierzytelnościami to prestiżowe miejsce spotkań kluczowych osób reprezentujących branżę windykacyjną, poświęcone najważniejszym zagadnieniom, kluczowym trendom i zmianom zachodzącym w branży. Jest to jedyne tego typu wydarzenie, organizowane przez niezależną i wyspecjalizowaną spółkę, które skupia wszystkich interesariuszy branży windykacyjnej.

Dwie poprzednie edycje udowodniły jak bardzo potrzebna jest neutralna platforma wymiany opinii dla wszystkich uczestników sektora dlatego podczas III edycji Forum kontynuowane będą najistotniejsze tematy, uzupełnione o aktualne zmiany i trendy. Jak zgodnie podkreślają uczestnicy rynku, istnieje ogromna chęć dialogu między obecnym na nim podmiotami, szczególnie teraz, kiedy branża rokrocznie rośnie i dotyka jej coraz więcej nowych uregulowań prawnych. Tematy, które zostaną poruszone, to m.in. przyszłość BTE, kierunki rozwoju, skip tracing, wprowadzane i postulowane zmiany prawne i regulacyjne, wspólne działania, które mogą być podjęte dla budowania pozytywnego wizerunku sektora.

Dobór tematów współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Posła Norberta Wojnarowskiego W skład Rady wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, biur informacji gospodarczej, firm windykacyjnych, co zapewnia pełną reprezentację skupionych wokół tematyki wierzytelności osób oraz najaktualniejsze obszary tematyczne, które poruszone będą podczas wydarzenia.

Mariusz Hildebrand, Wiceprezes Zarządu, BIG InfoMonitor o Forum Zarządzania Wierzytelnościami

Całość rozmowy dostępna jest tutaj.

Źródło: MMConferences SA

Udostępnij artykuł: