Fotowoltaika, był czas prosumenta, nadchodzi era autoproducenta

ESG

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%, czytamy w komunikacie IEO.

panele fotowoltaiczne na polu, ptaki, linie przesyłowe prądu
Fot. stock.adobe.com / tomasz koryl/EyeEm

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%, czytamy w komunikacie IEO.

 Czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce był program dotacyjny. Jednakże utrzymujący się w ostatnich miesiącach trend wzrostowy został utrzymany na wysokim poziomie przez presję cen energii elektrycznej oraz decyzję o zakończeniu obecnego, tzw. opustowego systemu wsparcia.

Fotowoltaika nadal będzie się dobrze rozwijać i już w 2022 roku może osiągnąć 9 ‒ 10 GW, a w perspektywie roku 2030 nawet 27 GW

Wywołało to duże poruszenie na rynku dostawców technologii i skłoniło niezdecydowanych dotąd potencjalnych prosumentów do przyśpieszenia decyzji inwestycyjnych.

2 GW nowych mocy PV w mikroinstalacjach

Według najnowszej prognozy IEO tylko mikroinstalacje mogą odpowiadać łącznie nawet za 2 GW nowych mocy PV wybudowanych w ciągu roku 2021.

Ten niezwykły sukces może być trudny do przebicia nie tylko ze względu na zmianę zasad rozliczenia energii z prosumenckich instalacji PV.

Coraz większą rolę w polskim miksie fotowoltaicznym będą stanowić farmy PV

Rok 2022 według prognozy IEO może przynieść maksymalnie połowę zainstalowanej mocy co wniósł rok obecny; rynek prosumencki będzie nasycony, a każdy kolejny rok będzie oznaczał stabilny rozwój nie przekraczający pół gigawata rocznie.

Czytaj także: Fotowoltaika last minute

Trend wzrostowy fotowoltaiki będzie utrzymany

Pomimo wyhamowania rynku mikroinstalacji, fotowoltaika nadal będzie się dobrze rozwijać i już w 2022 roku może osiągnąć 9 ‒ 10 GW, a w perspektywie roku 2030 nawet 27 GW.

Trend wzrostowy łącznej mocy instalowanej w Polsce będzie utrzymany poprzez zmiany w strukturze nowo budowanych systemów fotowoltaicznych.

Coraz większą rolę w polskim miksie fotowoltaicznym będą stanowić farmy PV. Prognoza przewiduje, że na przełomie 2023-2024 roku nastąpi zrównie mocy zainstalowanej w famach z mocami prosumenckimi.

Źródło: IEO

Ponadto, w reakcji na koszty opłaty mocowej w 2021 roku i wzrost cen energii w kontraktach na 2022 rok, w kolejnych latach coraz powszechniej budowane będą instalacje autoproducenckie (tzw. prosument biznesowy) i będą to przede wszystkim instancje duże. Ich łączną moc na koniec 2021 roku szacuje się na 0,2- 0,3 GW. Na koniec roku 2023 segment ten może osiągnąć nawet 10% udział w całkowitej mocy i w perspektywie do roku 2030 przewiduje się ciągły wzrost.

Coraz powszechniej budowane będą instalacje autoproducenckie (tzw. prosument biznesowy) i będą to przede wszystkim instancje duże

Utrzymywanie się stabilnego tempa wzrostu autoproducenta na poziomie kilkunastu procent w prognozie mocy jest dobrą informacją zarówno z punktu widzenia optymalizacji wykorzystania zasobów sieci elektroenergetycznej, jak i poprawy konkurencyjności przemysłu, większej niezależności energetycznej inwestora, a także zazielenienia polskiego sektora energochłonnego.

Czytaj także: Globalna moc fotowoltaiki – potencjał energii słonecznej wciąż nie jest w pełni wykorzystany

Dobra prognoza dla dużych farm PV

Podsumowując, prognoza zakłada, że nawet po przygaśnięciu rynku prosumenckiego po zmianie sposobu rozliczeń, to rynek dużych farm fotowoltaicznych i segment prosumenta biznesowego, będą się dalej dynamicznie rozwijały.

Wyzwaniem, które stawia rynek fotowoltaiki jest potrzeba zabezpieczenia możliwości prawidłowego funkcjonowania sieci i jej rozbudowy, na każdym poziomie napięć.

Kolejna aktualizacja prognozy fotowoltaicznej IEO przewidywana jest na maj 2022 roku.

Udostępnij artykuł: