Fotowoltaika rośnie w Polsce szybciej niż zakładano

ESG

Już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimat (KPEiK) moc na 2030 rok – piszą autorzy raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020.

Mężczyzna montujący panele słoneczne
Fot. stock.adobe.com/anatoliy_gleb

Już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimat (KPEiK) moc na 2030 rok – piszą autorzy raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020.

#GrzegorzWiśniewski: Fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną @InstEneregOdnaw @MinKlimatu @MinRozwoju @ml_system @BrukBetSolar @HanplastEnergy

W raporcie Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020 przygotowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej czytamy, że  Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej.

Piąte miejsce w Unii Europejskiej

Według prognoz IEO Polska w br. utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w UE. Jesteśmy w tej klasyfikacji tuż za Francją i wiele wskazuje na to, że w kolejnych latach zajmiemy wyższą pozycję.

Polski rynek PV na tle UE

 IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.

Branża z wielkimi perspektywami

Fotowoltaika w 2019 roku w odnotowała największe przyrosty mocy zainstalowanej wśród wszystkich OZE. Oznacza to, że jest obecnie głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce odnawialnej. W 2025 roku całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 7,8 GW, co oznacza, że już w 2025 roku moc źródeł PV przekroczy zakładaną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) moc na 2030 rok.

Warto zaznaczyć, że zdolności wytwórcze polskich producentów modułów PV sięgające 500 MW/rok stanowią 10% całkowitych europejskich zdolności produkcyjnych.

Prognozowany szybki wzrost mocy w krajowym systemie energetycznym wywoła zapotrzebowanie rynku krajowego na niezakłócone dostawy nowych technologii fotowoltaicznych oraz zmniejszanie zależności od dostaw nowych technologii i komponentów z zagranicy.

Przemysł ten mimo pandemii koronawirusa dynamicznie się rozwija i ciągle zgłasza zapotrzebowanie na nowych pracowników.

W konferencji prasowej podczas której prezentowano raport uczestniczyli m.in. przedstawiciele resortów rozwoju i klimatu.

Magazyny energii i modernizacja sieci

Krzysztof Mazur wiceminister rozwoju wskazywał na problemy jakie rodzi szybki rozwój fotowoltaiki. Jego zdaniem należy szybko modernizować sieci energetyczne  w celu zapewnienia niezakłóconych dostaw energii elektrycznej w sytuacji, w której będzie wielu rozproszonych dostawców prądu z niestabilnych źródeł energii.

Konieczne jest też tworzenie magazynów energii. Do magazynowania energii można także wykorzystać samochody elektryczne.

Z kolei Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii stwierdził, że warto skoncentrować przemysł produkujący panele fotowoltaiczne na Górnym Śląsku, aby powstały miejsca pracy dla osób z szeroko rozumianego sektora górniczego.

Jednocześnie wskazał, że inicjatywy unijne takie jak „Planu odbudowy gospodarki Unii Europejskiej po kryzysie COVID-19” czy plany transformacji energetycznej w państwach członkowskich będą sprzyjały rozwojowi OZE w Polsce, w tym fotowoltaiki.

Przedstawiciele obu resortów mówili o szeregu inicjatyw, które mają być podjęte w celu dalszego przyśpieszenia rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Zapowiedzieli pojawienie się prawnej definicji prosumenta zbiorowego, która obejmie między innymi spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.

Niestety nie jest przewidziane rozwiązanie, które umożliwi sprzedawanie do sieci nadwyżek energii produkowanej przez prosumentów.

Faktem jest jednak to, że ceny instalacji fotowoltaicznych szybko spadają co jest kolejnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tej metody produkcji energii w Polsce.

Koszt budowy instalacji PV

Przemysłowy Panel PV

Ważnym do rozwiązania problemem jest ustalenie, kto i na jakich zasadach będzie dostarczał energię elektryczną w sytuacji kiedy instalacje OZE nie będą produkowały energii przy słabym nasłonecznieniu czy z powodu braku wiatru. Trzeba będzie płacić za gotowość produkcji prądu w takich sytuacjach klasycznym producentom energii.

Przy okazji prezentacji raportu Grzegorz Wiśniewski  prezes  Instytut Energetyki Odnawialnej przypomniał inicjatywę  IEO na rzecz wzmocnienia partnerstwa administracji publicznej i integracji przemysłu fotowoltaicznego polegającą na utworzeniu porozumienia „Przemysłowy Panel PV”.

Deklarację przedstawicieli polskiego przemysłu fotowoltaicznego podpisali m.in.: ML System, Bruk-bet Solar i Hanplast, szereg innych znaczących firm z łańcucha dostaw (mocowań, kabli, akcesoriów itp.) dołączyło już lub deklaruje chęć przystąpienia do inicjatywy.

Sygnatariusze, w odpowiedzi na zapowiadane rządowe plany rozwoju fotowoltaiki oraz w oparciu o inicjowane w UE i w Polsce działania na rzecz wsparcia rodzimego przemysłu, zadeklarowali, że w latach 2021-2025 są w stanie 5-krotnie zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, odpowiednio rozwinąć potencjał eksportowy (wkład w poprawę krajowego bilansu handlowego i konkurencyjności polskiej gospodarki) oraz stworzyć w całym łańcuchu dostaw nawet do 9 tys. miejsc pracy.

Grzegorz Wiśniewski uważa, że fotowoltaika walnie przyczyni się do przełomu, który rozpoczyna transformację energetyczną. Jest nie tylko głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej, ale także w całej polskiej elektroenergetyce.

Jako jedyna branża OZE, fotowoltaika była w stanie w latach 2019-2020 zmobilizować więcej kapitału na inwestycje niż cała energetyka konwencjonalna.

Robert Lidke
Robert Lidke, redaktor naczelny portalu aleBank.pl, współtwórca pierwszego magazynu biznesowego w polskich mediach elektronicznych – Radio Biznes, nadawanego w radiowej Jedynce od jesieni 1989 r. Inicjator utworzenia i szef portalu ekonomicznego Polskiego Radia gospodarka.polskieradio.pl, były redaktor naczelny Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia, ostatni redaktor naczelny Gazety Prawnej przed jej połączeniem z Dziennikiem.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: