Fractals – rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo transakcji

Polecamy

Nieustająco rosnący rynek płatności elektronicznych sprawia, że konsumenci i usługodawcy są stale narażeni na straty. Z danych Komendy Głównej Policji za 2015 rok wynika, że w Polsce zgłoszonych zostało 5 023 przestępstw o charakterze bankowym, w tym 1 117 dotyczyło e-bankowości (dwukrotny wzrost), 119 dodatkowo zostało oznaczonych jako phishing i 189 dotyczących skimmingu. Banki poszukują rozwiązań, które uchronią klientów przed oszustami.

Nieustająco rosnący rynek płatności elektronicznych sprawia, że konsumenci i usługodawcy są stale narażeni na straty. Z danych Komendy Głównej Policji za 2015 rok wynika, że w Polsce zgłoszonych zostało 5 023 przestępstw o charakterze bankowym, w tym 1 117 dotyczyło e-bankowości (dwukrotny wzrost), 119 dodatkowo zostało oznaczonych jako phishing i 189 dotyczących skimmingu. Banki poszukują rozwiązań, które uchronią klientów przed oszustami.

NCR, światowy lider i innowator w technologiach wspierających transakcje konsumenckie, którego oprogramowanie, sprzęt, serwis udostępniają ponad 300 milionów transakcji dziennie w sektorach retail, finansowym, telecom, travel, hospitality, oferuje swoim klientom rozwiązania, które podnoszą poziom bezpieczeństwa. Fractals to produkt do wykrywania nadużyć i inteligentnej profilaktyki dla wydawców kart, agentów rozliczeniowych, banków, konsumentów oraz wszystkich dostawców usług płatniczych.

- Misją naszej firmy jest odpowiedź na zapotrzebowanie rynku - usługodawców i klientów. W Polsce, od 25 lat, pracujemy z największymi firmami, by dostarczyć im innowacyjne rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa i odpowiadające ich potrzebom. Fractals to kolejny produkt, który powstał z myślą właśnie o nich - powiedział Bartłomiej Śliwa, CEO, NCR.

Rozwiązanie Fractals od NCR łączy samouczący się analityczny moduł oraz możliwość definiowania reguł przez użytkownika. To unikalny wyróżnik, który pozwala na wdrożenie Fractals w instytucjach każdej wielkości i jednocześnie zachowanie bardzo wysokiego poziomu wykrywania oszustw przy niskiej liczbie fałszywych alarmów; użytkownicy mogą również definiować dodatkowe unikalne reguły i procesy bez konieczności angażowania działów IT. Pozwala to również na stosowanie reguł unikalnych dla danego segmentu klienta, a nie tylko w podziale na typ potencjalnego fraudu.

W rozwiązaniu detekcji fraudów firmy NCR szczególnie cenimy sobie możliwość efektywnego definiowania wielu unikalnych reguł oraz skuteczność wczesnego ostrzegania przed nowymi wzorcami zagrożeń - podkreśla Joanna Głuska; kierownik Zespołu Zapobiegania Oszustwom Kartowym w Raiffeisen Polbank.

Dodatkowe korzyści, wynikające z zastosowania nowoczesnego i skutecznego rozwiązania antyfraudowego Fractals:

  • Łatwość i szybkość zarządzania - dzięki jednemu systemowi, zarządzanie ryzykiem odbywa się jednocześnie dla wszystkich kanałów (mobilne POS-y, bankomaty, e-commerce, tradycyjne kanały retailowe, inne); dodatkowo obsługa systemu nie wymaga głębokiej znajomości języków programowania;
  • Ukierunkowanie - modele adaptacyjne są ukierunkowane na identyfikację konkret¬nych wzorców nadużyć lub nieprawidłowości w oparciu o regu¬ły i dane historyczne, dotyczące zachowań konkretnego klienta;
  • Zmniejszone ryzyko nadużyć i wykorzystywania danych z kart płatniczych - rozwiązanie z certyfikatem PA-DSS;
  • Możliwość dogłębnej analizy - dzięki szczegółowemu raportowaniu występujących wydarzeń; Black list, White list, Grey list;
  • Szybkość i swoboda - modyfikacje reakcji podejmowanych przez pracow-nika banku w odpowiedzi na podejrzenie próby oszustwa;
  • Uniwersalność - Transaction Services Hub pozwala na integrację danych z różnych systemów i baz danych dzięki zastosowaniu Massage Mapper; Fractals jest niezależne od aktualnie używanej platformy HW i SW; praca w trybach: real-time, batch.

Z danych Związku Banków Polskich (ZBP) w czwartym kwartale 2015 r. liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej w Polsce przekroczyła 14,5 mln osób, a w przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw aktywnych klientów jest 1,3 mln. Odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywa też na bankach, oprogramowanie, edukacja klientów i pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz inwestycje w innowacje są skutecznym sposobem na wzmocnienie swojej rynkowej pozycji i wkroczenie w kolejny etap rozwoju rynku finansowego i bankowego.

Źródło: NCR

Udostępnij artykuł: