Fragment konferencji prasowej Ministra Finansów dr. Mateusza Szczurka

Bankowość / Finanse i gospodarka

Wypowiedź dla aleBank.pl: dr Mateusz Szczurek, Minister Finansów

Wypowiedź dla aleBank.pl: dr Mateusz Szczurek, Minister Finansów

Maciej Małek: Panie Ministrze czy w kontekście sytuacji na Ukrainie postulat przyspieszonego wejścia do strefy Euro jest realny? Czy jest zasadny?

dr Mateusz Szczurek: Znaczenie Polski na scenie geopolitycznej, znaczenie członkostwa w strefie Euro dla bezpieczeństwa Polski, znaczenie dla możliwości kształtowania polityki europejskiej pojawia się tylko wtedy, kiedy za członkostwem w strefie Euro idzie siła gospodarcza. Jeżeli nie jesteśmy pewni, że to przełożenie: członkostwo w strefie Euro - siła gospodarcza Polski nastąpi, to i oczekiwane korzyści geopolityczne, polityczne z członkostwa w strefie Euro nie nastąpią. Dlatego Rząd podtrzymuje zdanie, że do wejścia do strefy Euro trzeba być dobrze przygotowanym i zarówno Polska, jak i strefa Euro musza być na to gotowe po to, aby to członkostwo było z korzyścią zarówno gospodarczą, jak i polityczną dla Polski.

aleBank.pl

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Fragment konferencji prasowej podczas Forum Bankowego 2014"

Udostępnij artykuł: