Franki nie budzą emocji, a podatki nadziei (sonda aleBank.pl – marzec 2015)

Finanse i gospodarka / Raporty / Tylko u nas / Wiadomości

Wyniki marcowej sondy, pomimo że publikujemy je pierwszego kwietnia, bynajmniej nie są primaaprilisowym żartem. Co więcej, zdają się potwierdzać tezę, iż rzeczywistość medialna i tak zwany real to dwa różne światy.

Wyniki marcowej sondy, pomimo że publikujemy je pierwszego kwietnia, bynajmniej nie są primaaprilisowym żartem. Co więcej, zdają się potwierdzać tezę, iż rzeczywistość medialna i tak zwany real to dwa różne światy.

Przypomnijmy więc, jak brzmiały pytania. Pierwsze dotyczyło zawsze gorącego tematu podatków i sondowało opinię w kwestii wpływu zapowiadanych w tym względzie zmian na umocnienie wzrostu gospodarczego. Zdaniem naszych respondentów, szanse na to są więcej niż nikłe. Jak bowiem inaczej interpretować fakt, że połowa ankietowanych - 50 proc., odpowiedziała przecząco, podczas gdy tylko nieco więcej niż co trzeci badany - 35 proc. udzieliło odpowiedzi na tak. Jak skomplikowane i niezrozumiałe są przepisy naszej ordynacji podatkowej, zdaje się dowodzić relatywnie wysoki odsetek - 15 proc. osób, które nie mają w omawianej sprawie wyrobionego poglądu.

150401.sondaz.alebank.pl.2014.03.czy.zmiany.w.podatkach.wzmocnia.wzrost.gospodarczy

Jak będzie w rzeczywistości przekonamy się niebawem, zwłaszcza że do zapowiadanych zmian nawiązała we wczorajszym wystąpieniu podsumowującym dotychczasowe dokonania rządu premier Ewa Kopacz. Wydaje się, że wszyscy badani chcieliby się w sprawie prorozwojowego impulsu za sprawą zmian w podatkach miło rozczarować, skoro ostatnie podwyżki akcyzy na alkohole i papierosy nie przyniosły spodziewanych wpływów do budżetu.

Gdy o gorących tematach mowa, to drugie pytanie odnoszące się do kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich sformułowaliśmy dobitnie i brzmiało: Czy kredyty denominowane we frankach wymagają interwencji rządu. Media, a zwłaszcza internet, aż huczą od sensacyjnych w tonie i coraz bardziej zdecydowanych, gdy idzie o żądania samych zainteresowanych, enuncjacji na ten temat, tymczasem ankietowani w przygniatającej proporcji - 86 proc. - odpowiedzieli na nie, wobec 14 proc. na tak, uważają, że sprawy wynikłe z umów kredytowych powinny być rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami.

150401.sondaz.alebank.pl.2014.03.czy.kredyty.chf.wymagaja.interwencji.rzadu

Co więcej, osób, które nie miały w tej kwestii opinii było zero! Tak, to nie prima aprilis! Pozostaje sprawą otwartą, na ile wpływ na racjonalny i zdecydowany pogląd w tej ostatniej kwestii ma pakiet propozycji przygotowanych przez banki z inspiracji Związku Banków Polskich. Postaramy się to zweryfikować w kwietniowej sondzie, do udziału w której już dzisiaj zachęcamy.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

MM

Udostępnij artykuł: