Franklin Templeton rozszerza swoją ofertę

Finanse i gospodarka

Spółka Franklin Templeton ogłosiła dziś rozszerzenie oferty denominowanych w PLN tytułów uczestnictwa funduszy luksemburskiej spółki SICAV o tytuły funduszu Franklin European Total Return Fund. Zwiększenie liczby dostępnych w lokalnej walucie funduszy Franklin Templeton do 17, pozwala inwestorom na jeszcze skuteczniejszą dywersyfikację portfeli.

Denominowane w PLN tytuły uczestnictwa funduszu Franklin European Total Return Fund będą dostępne w rozległej ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej od 23 maja 2016 r.

„Oferowane przez Franklin Templeton klasy tytułów uczestnictwa, zabezpieczone przed zmianami kursu złotego, wciąż są wyjątkowo popularne wśród polskich inwestorów. Fundusze, oferujące tego typu klasy tytułów, pozwalają ograniczyć ryzyko związane ze zmianami kursów walut przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne. Cieszymy się z ostatniego powiększenia tej oferty, które odzwierciedla nasze dążenia do oferowania polskim klientom najlepszych w swej klasie produktów, dostosowanych do ich potrzeb” — powiedział Michał Staszkiewicz, członek Zarządu Templeton Asset Management Poland TFI S.A., spółki reprezentującej fundusze Franklin Templeton Investment Funds w Polsce.

Funduszem Franklin European Total Return Fund zarządza John Beck z Londynu, starszy wiceprezes i dyrektor ds. instrumentów o stałym dochodzie, a także David Zahn, CFA, starszy wiceprezes i szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie. Obydwaj zarządzający portfelem funduszu są członkami grupy Franklin Templeton Fixed Income Group. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji, na które składają się dochody z odsetek, wzrost wartości kapitału i zyski z ekspozycji walutowych, poprzez inwestowanie w obligacje i papiery dłużne o stałym i zmiennym dochodzie emitowane przez rządy, podmioty powiązane z rządami lub przedsiębiorstwa z Europy.

Franklin Templeton to jedna z pierwszych międzynarodowych organizacji zarządzających aktywami, która wprowadziła na polski rynek tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed zmianami kursu złotówki, a pierwszym funduszem luksemburskiej spółki SICAV, który zaoferował w 2007 r. tytuły klasy PLN H-1, był Templeton Global Total Return Fund.

Franklin Templeton to również jedna z pierwszych zagranicznych spółek zarządzających aktywami w Polsce, obecna na rynku krajowym od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to otwarto oddział w Warszawie. Obecnie oddział zatrudnia ponad 20 pracowników i koordynuje dystrybucję funduszy zarejestrowanej w Luksemburgu spółki SICAV Franklin Templeton w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sukcesy organizacji na polskim rynku doprowadziły do utworzenia oddziału w Poznaniu w 2007 r., gdzie zatrudnionych jest dziś ponad 600 pracowników w 35 działach.

Pod koniec 2015 r. nastąpił kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa wraz z otrzymaniem zezwolenia polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na utworzenie lokalnego podmiotu: Templeton Asset Management (Poland) TFI SA. Nowy podmiot reprezentuje fundusze luksemburskiej spółki SICAV w Polsce, a od 3 marca 2016 r. zarządza lokalnie zarejestrowanym i podlegającym lokalnym regulacjom funduszem parasolowym, obejmującym trzy subfundusze.

Źródło: Franklin Templeton

Udostępnij artykuł: