FTBS 2022: résumé

Bankowość spółdzielcza

Tegoroczne XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej możemy uznać za niezwykle udane, pisze w podsumowaniu wydarzenia Andrzej Wolski.

FTBS 2022
FTBS 2022. Źródło: aleBank.pl

Tegoroczne XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej możemy uznać za niezwykle udane, pisze w podsumowaniu wydarzenia Andrzej Wolski.

Konferencja tradycyjnie rozpoczęła się od powitania przez współgospodarzy wydarzenia: ZBP i Banki Zrzeszające.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przedstawił najważniejsze jego zdaniem wyzwania sektora bankowego najbliższych lat. Głównie to: odpowiedzialne zagospodarowanie rzeczywistości pocovidowej, szczególnie w obszarze uspołecznienia technologii, powszechne i być może kolektywne podejście do cyberbezpieczeństwa oraz przygotowanie się do pracy w warunkach konsekwencji poinflacyjnych w gospodarce polskiej, z naciskiem na wysiłek edukacyjny wśród klientów i osób opiniotwórczych w środowiskach lokalnych.

Prezesi banków zrzeszających pokazali bliższą sektorowi banków spółdzielczych perspektywę. SGB-Bank przedstawił energiczne projekty cyfryzacyjne procesów wynikających z oczekiwań regulatorów i klientów wobec banków spółdzielczych, jak również własnych potrzeb rozwojowych, Bank BPS – poza platformą sprzedażową, e-wnioski i przechodzenie do chmury, szeroko zakrojony projekt budowy nowego systemu centralnego banku, wychodzącego od badań wewnętrznych, wykorzystujących energię i wolę pracowników, którzy nie zgadzają się na rozwiązania rutynowe.

W ostrym polu widzenia obu Zrzeszeń przedstawiona została cyberprzestrzeń ze wszystkimi jej aspektami – strukturą, rozwiązaniami chmurowymi i  bezpieczeństwem.

Czytaj także: Prezes ZBP o trzech celach bankowości spółdzielczej na kolejne lata

Ważniejsze linie tematyczne rozwoju bankowości spółdzielczej poruszane w czasie FTBS

Kolektywne rozwiązywanie problemów  bezpieczeństwa

Zapewne dużo stracili Ci, którzy nie mieli okazji posłuchać zaproszonego do udziału w Konferencji eksperta z wieloletnim doświadczeniem w wojnach cybernetycznych, zdobytym w czasie pracy dla takich instytucji amerykańskich jak NSA, FBI i CIA.  Michael Ehrlich, doradca i wiceprezes firmy specjalizującej się zarówno w naturze ataków cybernetycznych, jak i obrony przed nimi przekonywał, że wykrywanie z odpowiednim wyprzedzeniem i przeciwdziałanie atakom jest skuteczne tylko przy zaangażowaniu i współpracy całych zainteresowanych społeczności. Szczególnie, gdy mamy do czynienia z atakami organizowanymi z udziałem sił agresywnego państwa, obrona przez samodzielne banki lub lokalne organizacje o niewielkim zasięgu, jest w zasadzie skazana na porażkę.

Kolektywna walka ze zmasowanym atakiem jest znacząco skuteczniejsza, zarówno od strony zasobów ludzkich, finansowych, jak i sprawności zarządzania kryzysem. Skuteczniejsze, ze względu na duże zbiory danych jest również wykorzystanie rozwiązań sztucznej inteligencji. Prezentacja była mocnym argumentem za rozwiązaniami integracyjnymi.

Tezę o konieczności budowania rozwiązań wspólnych poparła również seria prezentacji firm technologicznych, jak i prowadzony przez wiceprezesa Związku Banków Polskich Włodzimierza Kicińskiego panel dyskusyjny, który odbył się drugiego dnia  Forum. Uczestnicy dyskusji, podkreślając zalety kolektywnych działań wskazywali szczególnie na obszar bezpieczeństwa.

Rozwiązania chmurowe

Wzmocnienie innowacyjności polskich banków spółdzielczych.  Wprowadzeniem do zagadnienia była prezentacja dyrektora Bartłomieja Noconia, ZBP, przedstawiająca Raport Polish Cloud 2.0, opracowany przez Związek Banków Polskich i pracowników środowiska bankowego, w formie przewodnika do procesu wdrożeniowego cloud computingu w bankach.

Dokument wskazuje sposoby migracji do chmury przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa danych bankowych, co przekłada się na bezpieczeństwo klientów banków. Czas niepewności, związany z wdrażaniem nowej technologii  w rozproszonych systemach jakimi są Zrzeszenia, już minął. Dyskusja dowodziła, że już nie dyskutuje się czy i kiedy adaptować rozwiązania chmurowe, tylko jak i w jakim zakresie.

Mocnym dowodem na sprawność technologii chmurowej był prezentowany na Forum przypadek migracji największego banku komercyjnego Ukrainy do chmury. Migracja całego banku, która trwała 6 dni, uchroniła, po ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,  bank ‒ większy od polskiego PKO BP ‒ od kryzysu braku ciągłości działania i utraty danych. Pozwoliła na utrzymanie działalności w całym okresie konfliktu, nawet w wybranych bankomatach na terenach już zajętych przez wojska okupacyjne.

Bezpieczeństwo

Temat bezpieczeństwa pojawiał się w wielu odsłonach. O większej efektywności systemu bezpieczeństwa mówiliśmy w kontekście zarówno kolektywnej organizacji pracy nad systemem, jak i kosztów czy zaangażowania najsprawniejszych rozwiązań technologicznych /chmura, AI/.

Nie mniej ważnym zagadnieniem było jednolite podejście do regulacji nadzorczych.  W obszarze AML wspólne dla wszystkich banków spółdzielczych rozwiązania kompetentnie przedstawili Tomasz Roszak z KIR SA i kierownik Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w SGB-Banku SA Maciej Brążkowski.

Oba rozwiązania wskazują na ogromne możliwości unikalnych analiz, jakie tkwią we wspólnych bazach danych sektora bankowego. W tym samym nurcie, dotyczącym analityki predykcyjnej niezwykle ciekawe rozwiązanie zaprezentował Bartosz Wójcicki z BIK S.A. Warte zainteresowania były, dotyczące m.in. bezpieczeństwa pracy zdalnej, prezentacje Dariusza Jóźwiaka z Dell Technologies i Daniela Krzywca z SGB-Banku S.A.

Technologie wspierające wybrane obszary pracy banków

Tradycyjnie mogliśmy się zapoznać z szeregiem propozycji technologicznych dla usprawnienia wybranych procesów bankowych. M.in. aspekty cyfryzacji wybranych procesów w bankach spółdzielczych przedstawili Bożena Skibicka z mis2 oraz Serhij Fuks z AMA Institute; o optymalizacji obsługi gotówki mówiła Jolanta Sadowska z IT Card; o aplikacji wspomagającej komunikację z klientami Piotr Chrzanowski z SoftNet, a o digitalizacji procesów w bankach Leszek Modzelewski i Robert Tórz z Hitachi Europe Ltd i Basement sp. z o.o.

ESG

Kongres wskazał również na nowe zjawiska, które w przyszłości będą coraz mocniej wpływać na tempo, efektywność i zgodność regulacyjną sektora bankowości spółdzielczej. Wstęp do szerokiego zagadnienia jakim jest  ESG /E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny/ przedstawiła prof. Marta Postuła, a przykład praktycznego i z sukcesem przeprowadzonego projektu finansowego inwestycji w tym zakresie przedstawili prezesi: Ireneusz Górecki, Bank Spółdzielczy w Nasielsku i Tomasz Błaszczak, Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

Czytaj także: FTBS 2022, bankowe tarcze przeciw cyberatakom

Gala XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Efekty dwudniowego spotkania można było podsumować tradycyjnym spotkaniem uczestników środowiska bankowego i przedstawicieli infrastruktury technologicznej sektora na wspólnej Gali, w czasie której, prócz bezsprzecznie owocnych rozmów i spotkań po dwuletnim okresie niewidzenia się, wiceprezes Zarządu CPBiI Paweł Minkina, w obecności prezesów: Krzysztofa Pietraszkiewicza, Błażeja Miki i Krzysztofa Kokota wręczył wyróżnienia bankom spółdzielczym.

W kategorii Nowoczesne Technologie w Bankowości Spółdzielczej wyróżnienia wręczone zostały:

Warszawskiemu Bankowi Spółdzielczemu za aplikację mobilną  w WBS MobileNet;

Bankowi Spółdzielczemu w Szczytnie za zautomatyzowanie procesu obsługi gotówkowej oraz

SGB Bank S.A. za system antyfraudowy FDS dla zrzeszenia SGB.

Specjalną nagrodę, w kategorii Kompleksowe rozwiązania Firm IT ‒ za całodobową obsługę gotówki w urządzeniach recyklingowych otrzymał IT Card.

XIV Forum zakończyło się debatami nt. integracji systemów i bezpieczeństwa. Szczególnie miło było widzieć obecnych na sali uczestników, w przeważającej większości ludzi młodych, którzy nieobciążeni obowiązkami i wagą negocjacji Panów Prezesów prowadzonych w kuluarach ‒ uczestniczyli w programie merytorycznym do samego zakończenia FTBS. Fakt obecności ponad stu osób w czasie debaty nt. bezpieczeństwa banku, drugiego dnia obrad, świadczy zarówno o interesującej tematyce, jak i o zaangażowaniu młodych kadr bankowości spółdzielczej w Polsce.

Jeżeli dodamy do tego udane wyniki rozmów w kuluarach, to tegoroczne XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej możemy uznać za niezwykle udane.

Czytaj także: FTBS 2022, razem znaczy bezpieczniej

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: