Fundacja Polska Bezgotówkowa za równouprawnieniem różnych form płatności

Bezgotówkowo

Fundacji Polska Bezgotówkowa zamierza wkrótce przedstawić swoje stanowisko w sprawie dostępu do różnych metod płatności, czytamy w informacji prasowej Fundacji.

Fundacji Polska Bezgotówkowa zamierza wkrótce przedstawić swoje stanowisko w sprawie dostępu do różnych metod płatności, czytamy w informacji prasowej Fundacji.

Fundacja Polska Bezgotówkowa dąży do równouprawnienia różnych form płatności. Tak, aby każdy obywatel mógł zrealizować płatność w dogodnej dla siebie formie: zarówno osoba posiadająca gotówkę, jak i ta korzystająca z karty lub przelewu.

Równowaga i wybór

Swobodny wybór metody płatności jest według nas wyrazem wolności płatniczej. Dlatego podkreślamy, że ważne są: równowaga i wybór.

W tym aspekcie dostrzegamy zbieżność stanowisk branży płatniczej i NBP.

Konsument i obywatel nie może być wykluczony

Konsument powinien mieć prawo dokonywania płatności wybranym instrumentem, w formie gotówkowej lub elektronicznej.

Obywatel musi mieć możliwość korzystania z dogodnej dla siebie w danym momencie formy płatności

W związku z powyższym Fundacja zamierza w najbliższych dniach przedstawić swoje stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych.

Fundacja proponuje, aby zapewnić ustawowe mechanizmy gwarantujące równouprawnienie wszystkich form płatności, co pozwoli obywatelom w pełni korzystać z możliwości ich wyboru.

Obywatel musi mieć bowiem możliwość korzystania z dogodnej dla siebie w danym momencie formy płatności.

W innym przypadku może mieć ograniczony dostęp do wybranych dóbr lub usług, a więc może być po prostu wykluczony.

Potrzebna pełna infrastruktura płatnicza – gotówkowa i bezgotówkowa

Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom dostępu do różnych usług, w różnej formie. Pandemia jeszcze bardziej unaoczniła to wyzwanie, wymusiła jednocześnie pozytywny trend cyfryzacji gospodarki i usług publicznych.

Tymczasem wykluczenie finansowe oraz cyfrowe może utrudnić dostęp do tych usług wielu osobom, wymuszając na nich osobiste stawiennictwo.

Dla efektywnego funkcjonowania państwa potrzebny jest zatem równy dostęp do usług stacjonarnych i elektronicznych, wraz z pełną infrastrukturą płatniczą – gotówkową, jak i bezgotówkową.

Udostępnij artykuł: