Fundacja Schumana o skutkach brexitu, także dla Polski

Gospodarka

Oddzielone flagi Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej symbolizujące Brexit
Brexit Fot. stock.adobe.com/tanaonte

Mimo, że upłynął już termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, a także kolejny termin wyznaczony na połowę kwietnia, wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały przyszłe relacje między UE, a jej byłym członkiem.

Brytyjczycy importują 13% polskiego drobiu oraz 45% przetworów mięsnych, 6 % sprzedaży polskiej branży motoryzacyjnej za 1,5 mld euro trafiło w ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii #Brexit

Brytyjska Biała Księga nie do przyjęcia

Kształt przyszłych relacji  między Unią Europejską, a Wielką Brytanią został przedstawiony w tzw. Białej Księdze, przygotowanej przez rząd brytyjski. Proponowała ona porozumienie, obejmujące strefę wolnego handlu, poszerzoną o usługi i rynek cyfrowy.

Unia uznała, że realizacja tego modelu mogłaby w doprowadzić do przyznania państwu trzeciemu,  praw nadzwyczaj hojnych w stosunku do kolektywnej woli UE-27. Mogłoby się to odbyć kosztem któregoś z krajów członkowskich, np. Irlandii.  Takie rozwiązanie dla Unii jest nie do przyjęcia.

Jeżeli podstawą wzajemnych stosunków będą umowy, w ramach Światowej Organizacji Handlu, to trzeba pamiętać, że o ile handel towarami został zliberalizowany, to handel usługami tylko w niewielkim stopniu.

Bolesny spadek eksportu usług

Tymczasem gospodarka brytyjska oparta jest w 80% na sektorze usług, który odpowiada za 45% brytyjskiego eksportu.  Spośród wszystkich usług finansowych tylko 28% jest eksportowanych poza Europę, a aż 67% trafia do państw UE.

Brexit będzie więc oznaczał silny spadek eksportu usług, co odbije się na stanie brytyjskiej gospodarki. Do roku 2030 straci, w zależności od wynegocjowanego ostatecznie porozumienia od 2,8 % PKB (porozumienie zakładające uczestnictwo w unii celnej)  do 5,5 % PKB (uporządkowane wyjście bez porozumienia). W przypadku zawarcia umowy o wolnym handlu strata wyniesie 3,9 %.

Brexit osłabia oponentów unii walutowej

Dla Unii Europejskiej brexit oznaczać będzie utratę jednej z największych gospodarek świata, dostarczającej ważne usługi, przede wszystkim finansowe. Wielka Brytania postrzegana była przez Stany Zjednoczone jako pomost między nimi a Europą.

Brexit spowoduje osłabienie więzi transatlantyckich, nawet, po odejściu obecnego prezydenta USA.

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest dla Polski jednoznacznie niekorzystne.

Przeciwstawienie się planom pogłębienia integracji w ramach unii walutowej stało się po brexicie trudniejsze. Dowodem na to jest  decyzja o wydzieleniu osobnych środków dla państw strefy euro w wieloletnich ramach finansowych 2021-2027.

Straty Polski

Opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię to mniejsze wpłaty do budżetu UE.  Polska gospodarka straci także w wyniku spadku eksportu do Zjednoczonego Królestwa, który w 2018 roku  stanowił 2,8% polskiego PKB.

Brytyjczycy importują 13% polskiego drobiu oraz 45% przetworów mięsnych. 6 % sprzedaży polskiej branży motoryzacyjnej (1,5 mld euro) trafiło w ubiegłym roku do Wielkiej Brytanii.

Ponadto Niemcy, najważniejszy partner handlowy Polski, eksportują najwięcej części motoryzacyjnych do Wielkiej Brytanii i straty jakie odnotują w wyniku ograniczenia eksportu, wpłyną negatywnie  na polską gospodarkę.

Wzrasta prawdopodobieństwo  powrotu do Polski emigrantów z Wielkiej Brytanii, co może mieć skutki pozytywne z uwagi na obecny deficyt rąk do pracy w Polsce, ale też prowadzić do zwiększenia bezrobocia w Polsce i spadku konsumpcji na skutek spadku transferów od osób pracujących w Wielkiej Brytanii do rodzin w Polsce.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: