Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla większych firm dotkniętych koronawirusem będzie już w tym tygodniu

Firma / Gospodarka

Podczas kolejnego Kwadransa z EKF 2 kwietnia, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI Sopot S.A. rozmawiała z Beatą Daszyńską-Muzyczka, Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego o spodziewanym kryzysie, związanym z epidemią COVID-19, jego skutkach dla polskiej gospodarki oraz o tym, jak można odpowiedzialnie ograniczyć jego negatywne konsekwencje.

Podczas kolejnego Kwadransa z EKF 2 kwietnia, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI Sopot S.A. rozmawiała z Beatą Daszyńską-Muzyczka, Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego o spodziewanym kryzysie, związanym z epidemią COVID-19, jego skutkach dla polskiej gospodarki oraz o tym, jak można odpowiedzialnie ograniczyć jego negatywne konsekwencje.

BeataDaszyńskaMuzyczka: Zdolność kredytowa przy kredytach z gwarancją de minimis będzie oceniania na podstawie czasu, w którym firmy działały jeszcze w normalnym trybie (do 1 lutego br.) #Koronawirus #TarczaAntykryzysowa #GwarancjeDeMinimis #Kredyty @BGK_pl @EFCongress

Kluczowym pytaniem Winiarek-Gajewskiej, jako przedsiębiorcy, było to, jakie cele wyznacza sobie obecnie Państwo i czy są one zbieżne z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców.

Wszystkie branże zagrożone kryzysem

Beata Daszyńska-Muzyczka zaznaczyła, że Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym polskim państwowym bankiem rozwoju, a jego misją pozostaje wspieranie rozwoju gospodarczego Polski. Wyzwania, które dzisiaj przyniósł koronawirus są według prezes Daszyńskiej-Muzyczka niemal porównywalne do tych, z którymi Polska mierzyła się po odzyskaniu niepodległości, tj. po pierwszej wojnie światowej.

Mimo, iż z początku wydawać się mogło, że obecny kryzys dotknie głównie małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów turystyki i usług, dziś już widać, że dotyczy on wszystkich branż w gospodarce.

Wszyscy płyniemy na tej samej łodzi. Gospodarka rozwija się tak, jak umożliwia to stworzony przez Państwo system, a Państwo jest tak silne, jak operujący w nim przedsiębiorcy. Są to naczynia połączone zaznaczyła Prezes BGK.

Budownictwo złagodzi skutki kryzysu?

Małgorzata Winiarek-Gajewska podkreśliła, że budownictwo pozostało, jako jedna z niewielu gałęzi gospodarki tą, która wciąż utrzymuje zdolność produkcyjną.

Ta sytuacja może i pewnie będzie się zmieniać w związku z dostępnością pracowników i materiałów, szczególnie tych z importu, która będzie ograniczona i będzie miała poważny wpływ na utrzymanie ciągłości i efektywności produkcji.

Jednak w świetle istotnego wygaszenia gałęzi gospodarki związanej z usługami, szczególnie tymi adresowanymi bezpośrednio do ludności, produkcja przemysłowa, w tym produkcja budowlana, wydaje się kluczowa dla ograniczenia destrukcyjnego wpływu koronawirusa na gospodarkę.

Mają tego świadomość przedsiębiorcy tacy jak my, którzy podejmując wszelkie potrzebne działania profilaktyczne i zabezpieczające pracowników, starają się jednak za wszelką cenę utrzymać zdolność produkcyjną.

Myślę, że obecne doświadczenie w wielu z nas zmienia perspektywę i częścią tego procesu będzie nieuniknione zderzenie z koniecznością realnego zdiagnozowania stanu naszej gospodarki – podkreśliła Małgorzata Winiarek-Gajewska

Konieczne inwestycje publiczne

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka podczas rozmowy przedstawiła pierwszy pakiet pomocowy, który powstał, aby przeciwdziałać obecnemu kryzysowi (pakiet pięciu filarów), skierowany do społeczeństwa i do przedsiębiorstw, skupiający się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, bezpiecznych finansach i na ochronie zdrowia.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę

Prezes Daszyńska-Muzyczka uważa, że powinniśmy jednak myśleć też o tym, jak utrzymać obecny poziom rozwoju inwestycji, w szczególności tych publicznych. Zaznaczyła, że gwarancje de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw (kredyty do 3,5 mln zł) zostały uruchomione już półtora tygodnia temu i są one zabezpieczone aż w 80% gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Takie instrumenty mogą znacznie wspomóc przedsiębiorców.

Mając doświadczenie z gwarancjami de minimis, wiemy, że z jednej złotówki jesteśmy w stanie dostarczyć do gospodarki nawet 40 zł zaznaczyła Prezes BGK. Ponadto, okres finansowania został wydłużony, a BGK zrezygnował z prowizji za udzielanie gwarancji.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych

Według Prezes BGK skupienie się tylko i wyłącznie na małych i średnich przedsiębiorstwach byłoby jednak błędem, jako że mniejsze i duże przedsiębiorstwa są ze sobą ściśle powiązane. Stąd też powstał projekt Funduszu Gwarancji Płynnościowych, skierowany do większych przedsiębiorstw, który może zostać uruchomiony już w drugim tygodniu kwietnia.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: czy mamy już gospodarkę wojenną?

Prezes Daszyńska-Muzyczka tłumaczyła również, że kredyty zabezpieczone przez BGK będą dostępne w ofercie banków komercyjnych, a możliwości przyznania kredytów będą ocenianie przez poszczególne banki.

Aby wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, zdolność kredytowa przy kredytach z gwarancją de minimis będzie oceniania na podstawie czasu, w którym firmy działały jeszcze w normalnym trybie (do 1 lutego br.).

Według Prezes BGK wydłużony czas gwarancji płynnościowych (do 3 lat i 3 miesięcy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 2 lat i 3 miesięcy dla dużych firm) pozwoli firmom odzyskać odpowiednią kondycję, aby były one w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązania. Prezes BGK nie wyklucza jednak, że czas ten może zostać wydłużony, stosownie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Dzisiaj jesteśmy w okresie transformacji modeli biznesowych, finansowych, a może nawet politycznych i myślę, że nic nie będzie już takie samo uważa Daszyńska-Muzyczka.

Bądź na bieżąco - zapisz się na nasz newsletter

Podkreśliła, że przedsiębiorstwa, które przetrwają kryzys, będą musiały na nowo przemyśleć skuteczność swoich modeli biznesowych. Każdy kryzys tworzy jednak okazje i nowe możliwości. 

Kolejny Kwadrans z EKF 9 kwietnia

Europejski Kongres Finansowy zaprasza do obejrzenia kolejnej transmisji „Kwadransa z EKF”, już w czwartek (09.04.2020) o godz. 17.00.

Gośćmi programu będą: Ludwik Kotecki, Dyrektor Instytutu Odpowiedzialnych Finansów oraz Marek Rozkrut, Główny Ekonomista EY.

Wywiad Małgorzaty Winiarek-Gajewskiej z Beatą Daszyńską-Muzyczka

a także dostępny jest na stronie Europejskiego Kongresu Finansowego

Udostępnij artykuł: