Fundusz Gwarancyjny: Sejm za obniżeniem składek deweloperów

Nieruchomości / Rynek

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wbrew rekomendacji Komisji Infrastruktury, Sejm przyjął poprawkę, dotyczącą obniżenia składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1% w przypadku rachunku zamkniętego. Przyjął także poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

Pracownicy firmy budowlanej na budowie
Fot. stock.adobe.com/Panumas

Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Wbrew rekomendacji Komisji Infrastruktury, Sejm przyjął poprawkę, dotyczącą obniżenia składek deweloperów na nowo tworzony Deweloperski Fundusz Gwarancyjny w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 1% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,1% w przypadku rachunku zamkniętego. Przyjął także poprawki o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym.

Izba Niższa odrzuciła natomiast poprawkę zakładającą, że nabywca wpłaci ostatnią ratę na otwarty rachunek powierniczy z chwilą otrzymania kopii decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lokalu, a nie po przeniesieniu własności lokalu, a także przywróciła zapis, upoważniający bank do sprawdzania, czy deweloper nie zalega z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Czytaj także: ZBP przeciwko przekazywaniu środków z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego na Fundusz Dopłat >>>

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym zakłada powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zasilanego przez składki płacone przez deweloperów. Początkowo miało to być w przypadku otwartego rachunku powierniczego do maksymalnie 2% w przypadku rachunku otwartego i do maksymalnie 0,2% w przypadku rachunku zamkniętego.

Czytaj także: Większa ochrona kupujących nowe mieszkanie, Sejm za powołaniem Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego >>>

Faktyczna wysokość stawki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma być określana w rozporządzeniu. Składka na Fundusz odprowadzana ma być przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Lepsza ochrona nabywców nowych mieszkań

Zgodnie z ustawą, nabywca nowego mieszkania będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu.

W ustawie doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Deweloper będzie miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Dotychczas taki prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej. 

Prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej

Określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Zaproponowane rozwiązania oznaczają, że bez względu na wybrany przez dewelopera rodzaj MRP - do niego bowiem należy ta decyzja - osoba kupująca mieszkanie otrzyma gwarancję bezpieczeństwa swoich środków na takim samym.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: