Fundusz Hipoteczny DOM ogłasza wyniki i po raz pierwszy w historii zamyka kwartał na plusie

Finanse i gospodarka

Grupa Kapitałowa w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 36,2% do poziomu 1174 tys. zł. Fundusz Hipoteczny DOM S.A., który wchodzi w skład Grupy zamknął kwartał na plusie generując zysk netto w wysokości 32 737 zł. Spółka Komandytowa Fundusz Hipoteczny DOM S.K.A. zanotowała natomiast zysk netto przekraczający 300 tys. zł. – Po trudnych latach widzimy ożywienie na całym rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Jednak ciągle zarówno my, jak i Seniorzy czekamy na wprowadzenie nowych regulacji i nadzoru nad rynkiem, co zwiększy tak ważne poczucie bezpieczeństwa klientów – komentuje Robert Majkowski, Prezes Zarządu Funduszu Hipotecznego DOM. 

Na koniec I kw. 2015 r. łączna, narastająca liczba zawartych umów renty odpłatnej i dożywocia, w wyniku których Grupa Kapitałowa zwiększyła posiadany portfel nieruchomości, wynosiła 241 w stosunku do 234 umów zawartych na koniec 2014 roku. Od początku działalności do końca I kw. 2015 r. wartość rynkowa pozyskanych nieruchomości (bez uwzględniania obciążenia dożywociem) wg operatów na dzień zawarcia umowy wynosiła 55,5 mln zł w stosunku do 53,7 mln zł na koniec 2014 r.

– Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, dająca bankom możliwość oferowania hipoteki odwróconej w modelu kredytowym weszła w życie w grudniu 2015 r. Jednak banki nie planują w najbliższych latach wprowadzać konkurencyjnego produktu. Z kolei projekt drugiej z ustaw, regulującej bezpośrednio rynek hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym jest aktualnie procedowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Jestem przekonany, że pełna regulacja rynku hipoteki odwróconej w Polsce także w modelu sprzedażowym przyczyni się do znacznego rozwoju rynku co pozwoli nam trwale poprawiać wyniki finansowe – podkreśla Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Marta Modzelewska

Udostępnij artykuł: