Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A pozyskał ponad 3 mln zł

Finanse i gospodarka

Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. pozyskał 3 mln 566 tys. zł w wyniku emisji obligacji Serii B. Zapisów na trzyletnie obligacje oprocentowane 8,5% w skali roku dokonało łącznie 54 Inwestorów.

Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. pozyskał 3 mln 566 tys. zł w wyniku emisji obligacji Serii B. Zapisów na trzyletnie obligacje oprocentowane 8,5% w skali roku dokonało łącznie 54 Inwestorów.

Fundusz Hipoteczny DOM, jak i świadczone przez niego usługi cieszą się coraz większym zainteresowaniem Inwestorów, o czym może świadczyć fakt przekroczenia minimalnego progu emisji o ponad 500 tys. złotych.

- Nadchodzący 2015 rok będzie niewątpliwie przełomowy dla całego rynku. Weszła w życie ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym, wkrótce uchwalona zostanie również nowa regulacja dla funduszy hipotecznych, co stworzy nową jakość na rynku. Dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji jesteśmy dobrze przygotowani do nachodzących zmian - podsumował Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Emitent uzyskał zapisy od 54 Inwestorów na 3.566 Obligacji serii B, co daję łącznie kwotę 3 mln 566 tys. zł. Emisja była publiczna, a oprocentowanie obligacji będzie naliczane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,5% w stosunku rocznym. Odsetki będą z kolei wypłacane w cyklu trzymiesięcznym.

Celem emisji było pozyskanie środków na rozwój działalności operacyjnej Emitenta, co powinno przełożyć się na dalszą wyraźną poprawę jego przyszłych wyników finansowych. Instytucja istnieje na polskim rynku od ponad sześciu lat, a liczba podpisanych umów i wartość nieruchomości w portfelu FH DOM wciąż rośnie.

Źródło: Fundusz Hipoteczny DOM S.A. S.K.A

Udostępnij artykuł: