Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza: BGK liczy na zgromadzenie 1 mld euro w ciągu roku

Gospodarka / Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK jest współzałożycielem Funduszu, który powstał w czerwcu br.

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza, poinformowała Beata Daszyńska-Muzyczka. BGK jest współzałożycielem Funduszu, który powstał w czerwcu br.

.@BGK_pl liczy na zgromadzenie w ciągu roku 1 mld euro środków do zainwestowania przez Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza #BGK

"Zakładając, że docelowo fundusz chce zgromadzić między 3-5 mld euro, za rok liczymy, że będzie commitment ok. 1 mld euro" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka podczas konferencji prasowej.Pierwszy wiceprezes BGK Paweł Nierada poinformował, że obecnie finalizowane jest tworzenie grupy portfolio menedżerów."Chcemy by projekty Funduszu pojawiły się jak najszybciej, bez dochodzenia do docelowej kwoty funduszu 3- 5 mld euro, jaką ma w założeniach. Gdy fundusz zyska zdolność operacyjną i podpisane zostaną umowy z portfolio menedżerami, pojawią się pierwsze projekty. Sadzę, że podpiszemy umowy z zarządzającymi w ciągu najbliższych tygodni" - powiedział Nierada podczas konferencji.Czytaj także: Inicjatywa Trójmorza – geopolitycznie potrzebna >>>

Dodał, że portfolio menedżerowie będą analizować stworzoną już listę projektów strategicznych."Zakładamy, że pierwsze projekty mogą ruszyć w I kw. 2020 roku" - zapowiedziała Daszyńska-Muzyczka.

Kluczowe obszary działań funduszu

Wiceprezes przypomniał, że kluczowe obszary działań funduszu to infrastruktura transportowa (logistyka), szeroko rozumiana energetyka (tj. np. linie przesyłowe, OZE, infrastruktura gazowa) oraz infrastruktura cyfrowa.Nierada podkreślił, że "najistotniejsza funkcja tego funduszu to zaangażowanie inwestorów prywatnych. Jest to fundusz komercyjny"."Jeśli chodzi o zaangażowanie inwestorów, to mogą brać udział fundusze emerytalne np. z Australii, Japonii. Patrzymy na to, by ściągnąć kapitał spoza UE, gdyż z samych środków europejskich potrzeby Trójmorza nie da się zrealizować" - wskazała prezes.

Unijny budżet ma wynieść 40 mld euro na inwestycje strukturalne w krajach Trójmorza

Podkreśliła, że unijny budżet ma wynieść 40 mld euro na inwestycje strukturalne w krajach Trójmorza w latach 2021-2027. Potrzeby inwestycyjne regionu to ok. 600 mld euro."Tu jest miejsce dla wielu inwestorów, stabilnych inwestycji, funduszy emerytalnych. To również szansa wymiany gospodarczej między państwami na osi Północ-Południe. Dotychczas dominowała w Europie oś Wschód-Zachód. My potrzebujemy wzmocnienia portów na Bałtyku, Adriatyku i Morzu Czarnym" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka.Zaznaczyła, że główną zasadą Funduszu, jeśli chodzi o lokalizacje inwestycji jest to, że muszą one obejmować przynajmniej dwa państwa regionu.Na początku czerwca 2019 r. prezes BGK i prezes EximBanku z Rumunii oficjalnie ogłosili założenie Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund) podczas szczytu Inicjatywy Trójmorza w Lublanie. Jak wówczas informowano, fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza.Zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Instytucje założycielskie złożyły zobowiązania do wpłat w łącznej kwocie przekraczającej 500 mln euro. Fundusz jest otwarty dla innych państw Trójmorza, które mogą do niego dołączyć po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Każdy z krajów Trójmorza będzie uważany za założyciela funduszu, a rada nadzorcza funduszu składa się z przedstawicieli banków rozwoju z Polski, Rumunii i Czech. Zapraszani do funduszu będą również prywatni inwestorzy spośród funduszy emerytalnych, prywatnych funduszy inwestycyjnych i innych podmiotów. Celem funduszu jest zebranie od 3 do 5 mld euro.Inicjatywa Trójmorza to międzynarodowa inicjatywa skupiająca państwa Unii Europejskiej regionu Trójmorza (Europa Środkowo-Wschodnia pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem). Została zawiązana w celu wzmocnienia tej części UE i wyrównaniu różnić w rozwoju infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: