Fundusz Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych: Nowa formuła pożyczek z FRBS

NBS 2009/01

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych (...), udziela, na preferencyjnych warunkach, pomocy wypłacalnym bankom spółdzielczym z Funduszu Restrukturyzacji Banków Spółdzielczych (FRBS).

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

Wspomniana ustawa została znowelizowana, czego pozytywną konsekwencją jest rozszerzenie możliwości korzystania z FRBS przez banki spółdzielcze. Przepisy znowelizowanej ustawy o BFG weszły w życie 13 grudnia 2008 roku. Dotychczas banki spółdzielcze mogły z FRBS finansować procesy łączenia się banków spółdzielczych oraz nabywanie akcji banku zrzeszającego. Po wejściu w życie zmienionej ustawy, wyżej wskazane tytuły zostały utrzymane i dodatkowo została dodana możliwość finansowania z FRBS inwestycji niezwiązanych z procesem łączeniowym. Jest to zasadne bowiem intensywne procesy łączeniowe miały miejsce w Polsce kilka lat temu i obecnie trudno jest uzasadnić związek aktualnie ponoszonych wydatków z dawnym procesem łączeniowym. Po zmianie ustawy można zatem finansować z FRBS zarówno inwestycje związane z procesem łączeniowym (poniesione oraz planowane), jak ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: