Fundusz z 7% lokatą w BGŻOptima – fundusze Aviva Investors TFI bez opłat za nabycie i umorzenie

Bankowość

Od 1 września BGŻOptima wprowadza nową ofertę "Funduszu z 7% lokatą". Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z niej mają możliwość wyboru koszyka 9 subfunduszy jednego z najbardziej renomowanych towarzystw na rynku - Aviva Investors Poland TFI. Klienci mogą  zainwestować w wybrane subfundusze w ramach Aviva Investors FIO bez opłaty za nabycie jednostek, zamianę i odkupienie. Dodatkowo będą mogli założyć trzymiesięczną lokatę oprocentowaną na 7 proc. w skali roku.

Od 1 września BGŻOptima wprowadza nową ofertę "Funduszu z 7% lokatą". Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z niej mają możliwość wyboru koszyka 9 subfunduszy jednego z najbardziej renomowanych towarzystw na rynku - Aviva Investors Poland TFI. Klienci mogą  zainwestować w wybrane subfundusze w ramach Aviva Investors FIO bez opłaty za nabycie jednostek, zamianę i odkupienie. Dodatkowo będą mogli założyć trzymiesięczną lokatę oprocentowaną na 7 proc. w skali roku.

- Stopy procentowe pozostają obecnie na najniższym historycznie poziomie, a wiele wskazuje na to, że do końca roku Rada Polityki Pieniężnej dokona kolejnych cięć - mówi Tomasz Gomółka, ekspert ds. produktów inwestycyjnych BGŻOptima. - W tej sytuacji ciekawą alternatywą dla zwykłych depozytów jest połączenie inwestycji w fundusze z możliwością założenia lokaty o oprocentowaniu 7 proc. w skali roku. Dodatkowo umożliwiamy naszym klientom inwestycję bez opłat za nabycie, zamianę i odkupienie jednostek uczestnictwa w ramach Aviva Investors FIO - dodaje.

W ramach Funduszu z 7% lokatą klient sam wybiera strategię inwestycyjną, w ramach 9 subfunduszy Aviva Investors FIO, o różnym profilu ryzyka: Aviva Investors Obligacji, Aviva Investors Obligacji Dynamiczny, Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus, Aviva Investors Stabilnego Inwestowania, Aviva Investors Aktywnej Alokacji, Aviva Investors Zrównoważony, Aviva Investors Polskich Akcji, Aviva Investors Małych Spółek oraz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej. Koszyk można modyfikować bez ograniczeń i dodatkowych opłat w całym okresie trwania inwestycji. Klient sam decyduje, czy chce skorzystać ze wszystkich proponowanych subfunduszy, czy tylko z wybranych. Od niego również zależy, czy będą to rozwiązania bardziej ryzykowne i potencjalnie bardziej zyskowne, czy bezpieczniejsze.

Aby otrzymać promocyjne oprocentowanie 7 proc. na trzymiesięcznej lokacie wystarczy otworzyć depozyt na minimum 1 000 złotych oraz złożyć w ciągu 5 dni roboczych opłacone zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa wybranych subfunduszy Aviva Investors FIO za kwotę minimum dwukrotnie wyższą, niż ta odłożona na lokacie. Klient musi utrzymać jednostki uczestnictwa  przez cały okres trwania lokaty. W przypadku odkupienia jednostek przed terminem zakończenia lokaty, jej oprocentowanie wyniesie 2,5 proc. w skali roku.

Fundusz z 7% lokata jest dostępny dla wszystkich klientów posiadających Konto Indywidualne w BGŻOptima. Oferta potrwa do 31 października.

Szczegółowe parametry oferty Funduszu z 7% lokatą:

  • 0 zł za nabycie i zamianę jednostek uczestnictwa subfunduszy Aviva Investors FIO;
  • 0 zł za odkupienie jednostek uczestnictwa;
  • promocyjne oprocentowanie lokaty 3-miesięcznej to aż 7 proc. w skali roku;
  • minimalna kwota lokaty - 1 000 zł;
  • minimalna kwota inwestycji w subfundusze - dwukrotność kwoty lokaty w ramach produktu;
  • możliwość dowolnego skompletowania koszyka pośród 9 subfunduszy o różnym profilu ryzyka.
  • jeden klient może założyć tylko 1 lokatę.

Źródło: BGŻOptima

Udostępnij artykuł: