Fundusze Europejskie 2014-2020 – konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa

Samorząd

Przygotowanie Założeń Umowy Partnerstwa to jeden z kluczowych etapów prac nad dokumentami określającymi zasady wykorzystania funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczyna cykl 16 konferencji regionalnych, podczas których dokument będzie konsultowany z przedstawicielami województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Dokument zawiera propozycje dotyczące m.in. celów i obszarów geograficznych Polski, których wsparcie jest szczególnie istotne dla rozwoju naszego kraju, podziału odpowiedzialności za wdrażanie funduszy pomiędzy władze krajowe i regionalne oraz zarys systemu wdrażania. Po przyjęciu Założeń przez rząd, rozpoczną się prace nad przygotowaniem projektu Umowy Partnerstwa. Będzie ona kontraktem pomiędzy Polską a Komisją Europejską pokazującym w jaki sposób chcemy zainwestować fundusze unijne.

Konsultacje rozpoczną się 16 listopada 2012 r. na Śląsku i zakończą 19 grudnia br. konferencją na Mazowszu. Szczegółowy harmonogram prezentuje poniższa tabela.

121118.konsultacje.01.597x534

Każdej rundzie konsultacji towarzyszyć będą konferencje prasowe przedstawicieli kierownictwa MRR  oraz Zarządu województwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach internetowych poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: