Fundusze Europejskie: Agrogrupa z certyfikatem

NBS 2011/06

Polscy rolnicy mogą więcej zarabiać na współpracy z supermarketami, jeżeli założą grupy producenckie. Na ich wsparcie przewidziano 130 mln euro w PROW na lata 2007-2013.

Polscy rolnicy mogą więcej zarabiać na współpracy z supermarketami, jeżeli założą grupy producenckie. Na ich wsparcie przewidziano 130 mln euro w PROW na lata 2007-2013.

Dotacje ARiMR są przyznawane w formie rocznych płatności przez pierwszych 5 lat od dnia wpisania grupy producentów rolnych (GPR) do rejestru spółdzielni, stowarzyszeń lub spółek. Rolnicy mogą liczyć na wsparcie na założenie oraz pokrycie kosztów działalności administracyjnej GPR w okresie 5 lat (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych). Dodatkową zachętę stanowią kredyty preferencyjne. Kwota dofinansowania w ramach programu „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” wynosi obecnie od 100 tys. zł do 20 mln zł.

Jak połączyć się z… konkurencją?

Grupa co najmniej pięciu rolników winna posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność gospodarczą, tzn. być przedsiębiorcą. Musi co roku sprzedawać towary za więcej niż 200 tys. zł. Żaden z członków grupy nie może mieć w niej więcej niż 20 proc. udziałów. W 2010 r. w zarejestrowanych było 639 GRP, z których co czwarta funkcjonowała w formie spółdzielni. Łącznie zrzeszały 10 097 rolników.

Aby uruchomić działalność, grupa musi opracować plan działania, zasady wspólnej sprzedaży produktów oraz statut, zgłosić się w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz opracować ustawowo wymagany 3-letni plan działania. Po roku od uzyskania decyzji o wpisie, wojewoda może wystąpić do ARiMR o wsparcie finansowe działalności administracyjnej zespołu, w tym m.in. o preferencyjne kredyty.

Jedna z GRP w Łódzkiem otrzymała około 4 mln dofinansowania. Powstał też pierwszy polsko-niemiecki zespół producencki, skupia 18 niemieckich grup produkujących owoce i warzywa oraz cztery polskie. Sprzedaje produkty za kilka milionów euro. W powiecie kaliskim działa kilka grup producenckich, z których największa sprzedaje żywność między innymi do Szwecji, Norwegii, Francji i Niemiec.

Grosz do grosza

Grupy producentów określane jako „spółdzielnie tworzone w celu wspólnej sprzedaży”, są „przedłużeniem gospodarstw” członków, czyli mają charakter czysto biznesowy. Zdaniem ekspertów dla sprawnego przebiegu prac przygotowawczych wskazane jest wybranie 3-5-osobowej grupy inicjatywnej (liderów). Pozwoli to stwierdzić, czy działalność grupowa przyniesie oczekiwane korzyści ekonomiczne; wybrać w porozumieniu z członkami założycielami właściwą formę prawną i przygotować projekt statutu bądź umowy spółki.

Kluczowym celem jest zapewnienie członkom wyższych przychodów, niż mogliby oni uzyskać, dział...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: