Fundusze Europejskie: Bank czy skarpeta?

NBS 2011/01

W badaniu PARP przedsiębiorcy sektora MŚP pytani o główne źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne. Blisko 70 proc. deklaruje, że udział zobowiązań w ich aktywach wynosi... zero.

Tylko 12 proc. MŚP inwestuje, korzystając z kredytu bankowego. Do banków trafiają najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy, ze strategią i wizją rozwoju swoich firm. Ten konserwatyzm sektora wynika z awersji do ryzyka związanego z pozyskiwaniem środków obcych. Są to w większości przedsiębiorstwa rodzinne, którym często kredyt kojarzy się z możliwością utraty majątku (bankructwo, przejęcie). Drugim czynnikiem jest koszt pozyskania finansowania. Nie chodzi tylko o prowizje i odsetki, ale także o cenę poręczenia kredytu. MŚP nie dysponują aktywami o wysokiej wartości, które mogłyby stanowić odpowiednie zabezpieczenie. Niepokojące jest to, że 50 proc. tych przedsiębiorców w ogóle nie myśli o zdobywaniu nowych nisz rynku i rozwoju, a aż 72 proc. nie korzysta z procedur zarządzania ryzykiem.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: