Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (69): Biznesy spod kwoki

NBS 2011/10

ARiMR uruchomiła kolejny nabór wniosków na dofinansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Gospodarz, który zdecyduje się na budowę biogazowni, otrzyma do 500 tys. zł, jeśli rozkręci inny programowy biznes - do 100 tys. zł.

ARiMR uruchomiła kolejny nabór wniosków na dofinansowanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Gospodarz, który zdecyduje się na budowę biogazowni, otrzyma do 500 tys. zł, jeśli rozkręci inny programowy biznes - do 100 tys. zł.

Do 14 listopada br. o pieniądze mogą starać się rolnicy planujący budowę biogazowni lub ci, którzy chcą pozyskiwać energię elektryczną z biogazu. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów (w przypadku rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe – 80 proc.). Od 17 października do 4 listopada br. w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o pomoc powinny złożyć osoby, które planują zainwestować w usługi, sprzedaż hurtową i detaliczną, agroturystykę, transport, doradztwo, informatykę, a nawet rękodzielnictwo.

Unijne pieniądze z rankingu

W latach 2004-2010 rolnicy i przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich zgłosili 3,5 mln wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW o łącznej wartości ponad 28 mld zł. Dotychczas w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ARiMR uruchomiła trzy nabory wniosków – w 2008, 2009 i 2010 r. W sumie rolnicy złożyli ponad 16,7 tys. aplikacji na łączną kwotę 1 mld 400 tys. zł.

Dofinansowanie skierowane jest do rolników oraz osób będących ich domownikami. O pieniądze mogą starać się osoby ubezpieczone w KRUS od co najmniej roku oraz członkowie rodzin tych osób. Beneficjenci muszą mieszkać na wsi lub w małej gminie miejsko-wiejskiej (do 5 tys. mieszkańców). W nowej edycji programu zmieniły się zasady przyznawania dotacji i ustalania kolejności wypłaty środków. Kwalifikacja odbywa się według rankingu, w pierwszej kolejności pieniądze powinny trafić do rolników, którzy mają małe gospodarstwo, trudne warunki gospodarowania i niskie dochody. Preferencje są przyznawane osobom ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: