Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć?: Mała inwestycja z gwarancją EFI

NBS 2010/04

Małe i średnie firmy, które w latach 2010-2012 chcą sfinansować zakup, budowę lub modernizację środków trwałych mogą ubiegać się kredyt z poręczeniem w ramach programu konkurencyjności i innowacji (CIP). Do wzięcia jest 709 milionów zł.

Małe i średnie firmy, które w latach 2010-2012 chcą sfinansować zakup, budowę lub modernizację środków trwałych mogą ubiegać się kredyt z poręczeniem w ramach programu konkurencyjności i innowacji (CIP). Do wzięcia jest 709 milionów zł.

Jako pierwszy w sektorze gwarancję Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego – zarządzającego programem – otrzymał Bank BPH. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać w nim standardowe kredyty inwestycje oraz pożyczki na zakup samochodu. Dzięki gwarancjom zostały złagodzone wymagania m.in. w zakresie wkładu własnego oraz zabezpieczeń spłaty kredytu.

W budżecie programu CIP o wartości ponad 3,6 mld euro najważniejszy jest komponent „Instrumenty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Bank BPH skorzystał z jednego z takich instrumentów „SMEG – system poręczeń dla MŚP” (ang. SME Guarantee Facility). Na mocy umowy zawartej między Bankiem BPH a Europejskim Funduszem Inwestycyjnym – pełniącym rolę instytucji wdrażającej program – przedsiębiorcy otrzymają ułatwiony dostęp do kredytów inwestycyjnych. Poręczenie EIF obejmuje do 50 proc. kwoty każdego kredytu i nie więcej niż 1,5 mln euro. Kwota kredytu nie może przekroczyć 3 mln euro – minimalny okres kredytowania wynosi 18 miesięcy.

GMINNI BENEFICJENCI

W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” samorządów najaktywniejszych w ściąganiu funduszy unijnych zwycięzcami zostały: w kategorii gminy wiejskie – Nadarzyn (8,5 tys. zł dotacji na osobę), w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie – Hel (10,25 tys. zł), kategorii miasta na prawach powiatu – Sopot (5,1 tys. zł). Średnia wysokość pozyskanej dotacji dla całego kraju to 1,1 tys. zł na mieszkańca.

W latach 2007-2009 z funduszy UE przeznaczono na projekty lokalne 42 mld zł. Z rankingu wynika, że pomoc unijna rozkładała się bardzo nierównomiernie. Z jednej strony są samorządy – duzi beneficjenci, którzy inwestują w nowe drogi, szkoły, szpitale czy wodociągi, z drugiej zaś gminy wiejskie, gdzie unijnych pieniędzy praktycznie nie ma.

WYŚCIG PRYMUSÓW

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiedziało, że w 2011 r. zostaną podzielone dodatkowe środki unijne w kwocie ponad 1,33 mld euro, z czego aż 512 mln euro trafi na Regionalne Programy Operacyjne do województw – liderów tych programów. W podziale części regionalnej KRW mogą uczestniczyć wszystkie województwa, które do końca 2010 r. wykorzystają co najmniej 20 proc. alokacji przyznanej na lata 2007-2013. W drugim etapie oceny zostanie przeprowadzony ranking. Ministerstwo będzie przyznawać punkty uwzględniając dwa kryteria: kontraktacji i wykorzystania alokacji.

Im więcej regionów przekroczy minimalny próg, tym mniejsze kwoty przypadną uczestnikom. Jeżeli kryterium dopuszczające osiągnie 5 województw, do najlepszego trafi blisko 141 mln euro, a do ostatniego w rankingu 64 mln euro. Jeżeli do wyścigu zakwalifikują się wszystkie województwa, wówczas pierwszemu przypadnie nieco ponad 50 ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: