Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (100)Prosument OZE Energia da zarobić

NBS 2014/07-08

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program Prosument, w którym zamierza dofinansować mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii kwotą 600 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program Prosument, w którym zamierza dofinansować mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii kwotą 600 mln zł.

W ramach pilotażu programu ogłoszono nabór wniosków na mikroinstalacje dla samorządów. Dofinansowanie w formie niskooprocentowanego kredytu wraz z dotacją może stanowić łącznie do 100 proc. kosztów instalacji, w tym dopłata 20-40 proc. (zależnie od rodzaju instalacji). Pożyczki są udzielane na 1 proc. w skali roku. Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 1 mln zł. W puli samorządowej Prosumenta jest 100 mln zł do wykorzystania w latach 2014-2017, z możliwością zawierania umów do 2015 r.

Domowa elektrownia na… badyle!

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że już 250 tys. Polaków zainwestowało w mikroinstalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, mikrobiogazownie czy domowe systemy fotowoltaiczne). Największy potencjał szybkiego rozwoju posiada fotowoltaika służąca produkcji darmowej energii ze słońca.

W I kwartale 2014 r. powstało 2,4 MWp nowych instalacji fotowoltaicznych PV, ok. 85 proc. z nich to instalacje on-grid – przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Obecnie łączna ilość instalacji fotowoltaicznych wynosi 6,6 MWp (w 2013 r. powstało tylko 0,6 MWp). Firmy spodziewają się w 2014 r. sprzedaży na poziomie 50 MWp, a 85 proc. wolumenu instalacji będą stanowiły elektrownie typu on-grid. W kraju działa 14 fabryk paneli fotowoltaicznych, ich łączne moce produkcyjne szacuje się na 600 MW, tj. 2,4 mln paneli rocznie.

Według danych IEO, sporym zainteresowaniem cieszą się małe urządzenia do produkcji biogazu, w 2013 r. sprzedano 16 tys. kotłów na biomasę (dwukrotnie więcej niż w 2012 r.) wykorzystujących surowiec z upraw i lasów. Oferta producentów obejmuje 800 urządzeń do spalania biomasy o mocach od kilku do kilku tysięcy kW, wśród nich 85 proc. stanowią kotły o mocy do 300 kW, spełniające wymogi programu Prosument. Największy udział w sprzedaży mają kotły przystosowane do spalania biomasy (zrębki, brykiety, ścinki, trociny, wióry, słomy, trzciny, trawy) na potrzeby ogrzewania domów jednorodzinnych i obiektów użytkowych.

CIEPŁO Z NIEBA

Parlament Europejski wezwał do 40 proc. redukcji w emisjach CO2, uzyskiwania 30 proc. energii ze źródeł odnawialnych oraz 40 proc. efektywności energetycznej, do 2030 r. Komisja Europejska zapowiedziała, że do 2020 r. chce osiągnąć redukcję emisji CO2 o 24,5 proc. w porównaniu do poziomu z 1990 r. Nowe globalne porozumienie w sprawie walki ze zmianami klimatu, które zastąpi protokół z Kioto, zostanie zawarte w grudniu 2015 r. podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu.

Odnawialne źródła finansowania

Do końca 2015 r. na wsparcie małych elektrowni OZE trafi 200 mln zł. Beneficjentami będą prywatni właściciele domów, samorządy lokalne oraz wspólnoty mieszkaniowe. O dotacje i preferencyjne pożyczki (od 100 do 400 tys. zł) można starać się w urzędach gmin, w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także w bankach wybranych przez NFOŚiGW w drodze przetargu. Pula środków ma być rozdzielona między pośredników w równych częściach. Bezzwrotne subwencje wyniosą 150 mln zł, pozostałe środki (450 mln zł) zostaną rozdysponowane w postaci niskooprocentowanych pożyczek. IEO ocenia, że przy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: