Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (77) :Sztuka rewitalizacji

NBS 2012/06

Na wsparcie projektów rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich w latach 2007-2013 przewidziano 1 mld euro. Benefi cjentom udało sie dotychczas podpisac 794 umowy w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Rewitalizacja (łac. re+vita – dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to działanie skoncentrowane na ożywieniu zdegradowanych obszarów, znalezieniu dla nich nowego zastosowania. Środki przeznaczone na zintegrowane projekty dla odnowienia obszarów miejskich/wiejskich stanowią 6 proc. ogółu funduszy wszystkich RPO.

Nowocześnie… w skansenie

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” możliwe jest uzyskanie refundacji części kosztów kwalifi kowanych budowy lub wyposażania obiektów pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne (świetlic, domów kultury, placów zabaw), a także przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji społecznoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: