Fundusze europejskie – jak szukać, żeby znaleźć? (99): Zysk za udziały

NBS 2014/06

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający programem JEREMIE uruchomi Fundusz Kapitału Podwyższonego Ryzyka, który będzie nabywał akcje i udziały małych firm. Inwestycja przewidziana jest na nie więcej niż 5 lat, wsparcie w tej formie może wynieść od 300 tys. do 1,5 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządzający programem JEREMIE uruchomi Fundusz Kapitału Podwyższonego Ryzyka, który będzie nabywał akcje i udziały małych firm. Inwestycja przewidziana jest na nie więcej niż 5 lat, wsparcie w tej formie może wynieść od 300 tys. do 1,5 mln zł.

Fundusz będzie nabywał i obejmował papiery wartościowe emitowane przez firmy we wczesnej fazie rozwoju (seed) lub w fazie rozruchu (start-up), w szczególności akcje spółek akcyjnych oraz udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. BGK jako inwestor publiczny obejmie nie więcej niż 49 proc. liczby wyemitowanych przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych. Pozostałe minimum 51 proc. certyfikatów nabędą inwestorzy prywatni.

Podziel się swoim biznesem

Fundusz Kapitałowy JEREMIE będzie opierał się na konstrukcji Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych. W zamian za ograniczenie ryzyka planowanych inwestycji oraz uniknięcie konieczności spłaty comiesięcznych rat kredytu, który byłby alternatywą do wejścia kapitałowego funduszu, przedsiębiorca musi liczyć się, że w dniu wykupu „swoich” udziałów powinien zgromadzić już adekwatny kapitał. Inaczej mówiąc: za mniejsze ryzyko podzieli się zyskiem firmy.

Projekt będzie uruchomiony we współpracy z pośrednikami finansowymi (TFI) oraz inwestorami prywatnymi, wybranymi w drodze konkursu, pilotażowo na Pomorzu, następnie w kolejnych województwach. Pula środków na starcie programu wynosi 25 mln zł, co oznacza, że przy pełnym wykorzystaniu alokacji przedsiębiorcy na Pomorzu uzyskają wsparcie na poziomie ponad 51 mln zł.

BGK rozpoczął już ogłaszanie konkursów na wybór pośredników finansowych także w innych województwach, w których realizuje Inicjatywę JEREMIE (dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, zachodniopomorskie, kujawskopomorskie).

Inicjatywa JEREMIE ma pomóc tym przedsiębiorstwom, które na „zwykłym” rynku miałyby ogromne trudności z uzyskaniem kredytów, skierowana jest więc przede wszystkim dla tych firm, które: rozpoczynają działalność (start-up), nie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: