Fundusze Europejskie: Kapitał z PROW

NBS 2010/06

ARiMR w ramach nowej linii kredytowej będzie dopłacała do spłaty rat kapitału, a nie jak dotychczas do oprocentowania. Rolnik, który uzyska w banku kredyt inwestycyjny może liczyć na spłatę przez Agencję do 22 proc. kwoty, ale nie więcej niż 33 tys. zł.

ARiMR w ramach nowej linii kredytowej będzie dopłacała do spłaty rat kapitału, a nie jak dotychczas do oprocentowania. Rolnik, który uzyska w banku kredyt inwestycyjny może liczyć na spłatę przez Agencję do 22 proc. kwoty, ale nie więcej niż 33 tys. zł.

Przygotowywana linia kredytowa ma mieć charakter preferencyjny, 75 proc. środków budżetowych Agencja wypłaci po zrealizowaniu inwestycji, a 25 proc. po spłacie kredytu udzielanego na 5 lat w maksymalnej wysokości 150 tys. zł. Kredyty z dopłatą do kapitału mają być dostępne m.in. w zrzeszeniach banków spółdzielczych, z którymi ARiMR podpisze umowy. Oprocentowanie kredytu ustali każdy bank samodzielnie. Obecnie rolnik może skorzystać z innych kredytów preferencyjnych, które są oprocentowane na poziomie 2,8 proc. Agencja uzyskała w tym roku na dofinansowanie programu 40 mln zł; z nowej formy pomocy może więc skorzystać kilka tysięcy rolników. Resort rolnictwa chce w ten sposób uatrakcyjnić mało opłacalną dla banków akcję kredytów preferencyjnych.

Zaliczki na projekty

Podczas II Forum Technologii Banków Spółdzielczych Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW poinformowała o uruchomieniu prefinansowania projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotychczas beneficjenci otrzymywali środki z agencji płatniczej jako refundację poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami. Obecnie mogą uzyskiwać zaliczki na poczet przyznawanych im dopłat do inwestycji. Kwota zaliczki nie może przekroczyć 20 proc. dotacji, lecz w przypadku pomocy przyznanej w 2009 r. lub w 2010 r. dopuszczalny limit wynosi 50 proc. Warunkiem wypłacenia tych środków jest ustanowienie gwarancji bankowej odpowiadającej 110 proc. zaliczki.

Zaliczka dotacji celowej przysługuje wszystkim projektodawcom po ustanowieniu i wniesieniu przez nich zabezpieczenia co do rzetelnego wykonania zobowiązań. W przypadku projektów o wartości do 4 mln zł (dotychczas do 1 mln zł) będzie to weksel in blanco. Środki są wypłacane w jednej bądź w kilku transzach, przy czym uzyskanie kolejnej zależy od rozliczenia poprzednich. O przyznaniu i wysokości zaliczki ma decydować urząd zarządzający programem.

Nowe przepisy umożliwiają wypłacanie zaliczek nie tylko rolnikom, ale także przedsiębiorcom oraz lokalnym grupom działania (LGD). Komisja Europejska dopuszcza możliwość zaliczkowania w 50 proc. ich działalności inwestycyjnej, ale tylko do końca 2010 r.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: