Fundusze europejskie: Klucz do skarbca

NBS 2009/01

Do końca 2009 r. firmy, samorządy i organizacje pozarządowe mogą uzyskać z kasy Brukseli 16,8 miliardów złotych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada rozszerzenie skali możliwych zaliczek dla beneficjentów nawet do 100 proc. wartości projektu.

Zdaniem ekspertów fundusze europejskie mogą być poduszką chroniącą polska gospodarkę przed twardym lądowaniem. Kryzys finansowy i mniejsze niż oczekiwano wpływy do unijnego budżetu, będą miały wpływ na wielkość środków pomocowych na szczęście dopiero po 2013 roku. Do tego czasu Polska może wykorzystać 67,3 miliarda euro. Według stanu na dzień 14 grudnia 2008 r. MRR podpisało z ubiegającymi się o unijne wsparcie ok. 5,8 tys. umów na kwotę dofinansowania z UE ok. 7,1 mld zł. Uproszczono procedury ubiegania się o dotacje. Wnioski są łatwiejsze do sporządzenia, a większość załączników została zastąpiona oświadczeniami bądź jest wymagana dopiero przed podpisaniem umowy.

Unijne ćwiczenia

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: