Fundusze Europejskie: Kredyt vs grant

NBS 2011/03

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomi w ramach projektu JEREMIE program poreczen kredytowych o wartosci 1,5 mld zł. Srodki trafi a do małych i srednich fi rm za posrednictwem banków i lokalnych funduszy poreczeniowych.

Poziom poręczenia będzie ustalany w relacji do wysokości zaciągniętego kredytu, sięgnie 80 proc. dla 250 tys. zł, 70 proc. dla 250-400 tys. zł oraz 50-60 proc. w przypadku wyższych kwot. JEREMIE to inicjatywa podjęta przy współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Projekt zwiastuje odejście od systemu dotacji na rzecz instrumentów odnawialnych, w którym tańsze od rynkowych pożyczki i poręczenia mogą być używane w sposób ciągły na bazie tzw. recyclingu. Komisja Europejska chce, aby w latach 2013-2020 większość dostępnych funduszy unijnych była dystrybuowana nie jako dotacje/granty, lecz w postaci środków zwrotnych.

JEREMIE – rozrusznik dla firm?

Do JEREMIE przystąpiły ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: