Fundusze europejskie: Kredyty i dotacja małżeństwo dla pieniędzy

NBS 2009/03

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2009 r. podpisze umowy z beneficjentami funduszy europejskich na ponad 43,5 mld zł, z tego 18 mld zł trafi bezpośrednio do przedsiębiorców.

12 lutego br. weszły w życie przepisy umożliwiające powszechne stosowanie zaliczek na inwestycje unijne. Zaliczka w wysokości do 20 proc. dotacji celowej przysługuje wszystkim projektodawcom po ustanowieniu i wniesieniu przez nich zabezpieczenia co do rzetelnego wykonania zobowiązań. W przypadku projektów o wartości do 4 mln zł (dotychczas do 1 mln zł) będzie to weksel in blanco. Środki zostaną wypłacane w jednej bądź w kilku transzach, przy czym uzyskanie kolejnej zależy od rozliczenia poprzednich. O przyznaniu i wysokości zaliczki ma decydować urząd zarządzający programem. Na spotkaniu z bankowcami ZBP, Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego podkreśliła, że rozszerzenie systemu zaliczkowania powinno zwiększyć skłonność banków do kredytowania projektów unijnych.

Inwestycje niższego ryzyka

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: