Fundusze europejskie w drodze do szkoły

Samorząd

Komenda główna Policji i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci klas I - III szkół podstawowych w całej Polsce. Konkurs jest częścią przedsięwzięcia, które jest efektem porozumienia podpisanego między Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską oraz Komendantem Głównym Policji Andrzejem Matejukiem.

Porozumienie dotyczy współpracy w ramach projektu „Fundusze europejskie w drodze do szkoły”. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat Funduszy Europejskich oraz uświadomienie uczniom szkół podstawowych na terenie całego kraju związku pomiędzy inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a szeroko rozumianą poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do konkursu prace mogą zgłosić tylko grupy uczniów, składające się z pięciu osób, a ilość zgłoszeń z jednej szkoły nie może przekroczyć 10. Do pracy należy dołączyć, w zamkniętej kopercie, wypełniony formularz zgłoszeniowy (indywidualnie każdy z uczniów), podpisany przez Opiekuna grupy oraz rodzica /opiekuna prawnego każdego z uczestników.

Szkoła, z której grupa zajmie pierwsze miejsce w swoim województwie, otrzyma:

  • darmową lekcję na temat Funduszy Europejskich w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla maksymalnie 35 uczniów,
  • upominki odblaskowe dla wszystkich członków grupy zwycięskiej oraz dla wszystkich uczestników lekcji nt. Funduszy Europejskich w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • materiały dydaktyczne dla szkoły, która zgłosiła zwycięską pracę do kwoty 3 000 zł (np. laptop, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, etc.).

Prace można nadsyłać między 27 października a 28 listopada 2011 do Wojewódzkich Komend Policji z dopiskiem Konkurs plastyczny „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: