Fundusze Fidelity w ofercie dla zamożnych klientów BRE Wealth Management

Finanse i gospodarka

Fidelity Worldwide Investment podpisało umowę o współpracy z BRE Wealth Management (BRE WM). Dzięki niej fundusze Fidelity wzbogacą ofertę inwestycyjną kierowaną do klientów bankowości prywatnej BRE Banku.

Fidelity Worldwide Investment podpisało umowę o współpracy z BRE Wealth Management (BRE WM). Dzięki niej fundusze Fidelity wzbogacą ofertę inwestycyjną kierowaną do klientów bankowości prywatnej BRE Banku.

Na mocy podpisanej umowy klienci BRE Wealth Management zyskują dostęp do pełnej oferty funduszy Fidelity oferowanych na polskim rynku, czyli łącznie 15 funduszy akcyjnych, 4 funduszy obligacyjnych i 3 funduszy alokacji aktywów, dostępnych zarówno w euro jak i dolarach. Klientów zainteresowanych zabezpieczeniem inwestycji przed ryzykiem dużej zmienności kursu walut zainteresować może fakt, że 4 z nich są dodatkowo hedgowane do polskiego złotego (tzw. PLN hedged) na poziomie aktywów. Mowa tu o Fidelity Funds Global Strategic Bond Fund, Fidelity Funds Global Real Asset Securities Fund, Fidelity Funds Emerging Europe Middle East and Africa Fund
i Fidelity Funds Emerging Asia Fund.

- Wierzę, że bogate doświadczenie zarządzających na globalnych rynkach akcji i obligacji oraz wypracowywane od wielu lat dobre wyniki funduszy będą dla klientów BRE WM stanowić najlepszą rekomendację oferty Fidelity - mówi Dominik Bekkewold, który odpowiada za rozwój Fidelity w Polsce.

Intencją nawiązanej współpracy jest zapewnienie klientom BRE WM dostępu do zróżnicowanych pod kątem ich skłonności do ryzyka, globalnych strategii inwestycyjnych bazujących zarówno na akcjach spółek z obszaru real assets, z azjatyckich rynków wschodzących czy innych krajów rozwijających się, z dużym potencjałem wzrostu. Co więcej klienci BRE WM mogą wybierać spośród funduszy akcyjnych krajów rozwiniętych czy globalnych funduszy obligacji zorientowanych na całkowity zwrot
z inwestycji czy tych bazujących na obligacjach rynków wschodzących.

Cieszymy się, że poszerzając ofertę, możemy  zaproponować naszym klientom fundusze zarządzane przez jedną z największych na świecie niezależnych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Jest to kolejny krok w kierunku rozwoju naszej oferty duchu zgodnie z filozofią  otwartej architektury produktowej i tym samym proponowania najlepszych rozwiązań dostępnych na rynkach polskim i zagranicznych - mówi Grzegorz Świetlik, dyrektor ds. rozwoju oferty produktowej BRE Wealth Management.

Źródło: Fidelity Worldwide Investment

Udostępnij artykuł: